DAGBOK 1889

22 Januari Tisdag
"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

”D. 30 M. Strömoln lugnt, på morgon reste Rydberg, såsom ombud för Ljurs socken till tinget i Ljung, för att der svara på de af domaren Häradshöfdingen T. H. Odencrantz då framstälda förslagen. Rydberg fick åka med Nämndemannen A. P. Larsson i Trollö. På afton kuskade Johan på Trollö Rydberg hem till Iglabo.

Under september månad hafva inträffat flera lindrigare frostnätter och termometern har varieradt ända från 1 till högst 12 å 14 grader blidt.”

Tingssalen i Ljung Anno 1776. Foto Birgitta Saunders

Thor Herman Odencrantz, häradshövding i Borås

Thor Hartwig Odencrants, född 26 februari 1817 på Torpa gård i Ljungarums socken, död där 2 februari 1886, var en svensk jurist och riksdagsman.

Odencrants (Nr 1947), som var hovrättsnotarie och vice häradshövding, var ledamot av Ridderskapet och adeln vid 1844–1845 års riksdag. Han var senare riksdagsman i första kammaren 1873–1875 för Jönköpings län. Odencrants var ordförande i Jönköpings Missionsförening, och verkade för bildandet av Evangeliska fosterlands-stiftelsen (EFS). Han var dessutom ordförande i styrelsen för Halls boktryckeri i Jönköping. Han var från 1858 som en mentor åt diktaren Lina Sandell.

Från 1836 var Odencrants aktiv i den inomkyrkliga väckelsen, som hade sitt upphov hos prästen Per Magnus Elmblad. När rörelsens ledning togs över av C. M. Rahmn, började Odencrants vistas flitigt i dennes hem där det ofta samlades till så kallade missionsböner. Odencrants fungerade efterhand, när samlingarna flyttat över till Jönköpings lärdomsskolas aula, som ”kantor”. Tillsammans med Rahmn bildade han Jönköpings traktatsällskap.

Han var gift med Jacquette Gyllenhaal (Nr 814), och far till hovrättsassessorn Henning Odencrants.

MEDLEMSFÖRMÅNER

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU

EN BOK OM FÖRR

ORIGINAL PÅ BÖGDA

Läs boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna.

Pris: 395 kr plus frakt

FÅ NYHETSBREV

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken