DAGBOK 1889

22 Januari Tisdag
"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

”D. 11 M. Mulet. Var jag hos Alexander Ekman i Ryagärde och för Rydbergs räkning uppbar 8 kronor för 8 st. plankor. På e. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg.”

Murare på ett tak. Foto Erik Theon Olsson Örebro länsmuseum

Alexander Ekman som ägde gården Ryagärde var son till Petter Ekman som ägt Västergården i Gundlered. Alexander startade Ljurhalla tröskverksfabrik.

Han hade en bror som hette Karl August och som senare kom att överta Västergården.

Om Kalle berättades följande:

”Håkes” var en backstuga vid Ryatorp. Där bodde Anders Håkansson, men han kallades allmänt ”Håke”. Till yrket var han spismurare. Som sådan var han verksam under 1870- och 1880-talen. Som yrkesman ansåg sig Håke stå betydligt över andra torpare. Han hade för sed att visa sin stora yrkesskicklighet genom an uppträda grovt och ohyfsat, varför han var fruktad, i synnerhet av dem som skulle vara hantlangare. Då Håke skulle börja en murning i Iglabo, hade han fått ”Ekmans Kalle” till hantlangare. Kalle hade vid järnvägsarbete biträtt med murningsarbeten i stationshus och banvaktsstugor efter järnvägslinjen och därvid övat upp sig, så att han var lika bra murare som Håke. Detta visste emellertid inte Håke. Sin vana trogen började Håke med sina anmärkningar, beledsagade av grova svordomar, men här tog det emot. Kalle förklarade, att bruket var bra, och att han vet hurdant bruk ska vara, enär han lagat till mer bruk än Håke sett i all sin tid.

I sin egenskap av murare, tjänade Håke inte så litet, och eftersom han var barnlös och endast hade hustrun att försörja. kunde han ha haft det relativt bra, men Håke söp upp så mycket som han kom åt, varför hemmet visade ytterligt armod. Vid ett tillfälle kom länsman för att göra utmätning. Håke förklarade då, att han inte hade något mer än käringen, denna hade han ingenting emot att lämna.

LJUR GUNDLERED VÄSTERGÅRDEN GÅRD 2                                                    

Gården avdelades 1873 från Gård 1

 • Petter Ekman f 1818 i Herrljunga död 1894
 • h Elin Jonasdotter f 1815 i Horla död 1889
 • s Karl August f 1853 se nedan
 • d Mina Albertina f 1858 till Göteborg 1876
 • s Alexander f 1861 gift i Ryagärde Ornunga 89

 • Karl August Pettersson-Ekman f 1853 död 1936
 • h 79 Klara Andreasdotter f 1843 i Ornunga död 1918
 • s Edvin Rickard f 1880 till Gundlered Lillegård

MEDLEMSFÖRMÅNER

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU

EN BOK OM FÖRR

ORIGINAL PÅ BÖGDA

Läs boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna.

Pris: 395 kr plus frakt

FÅ NYHETSBREV

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken