DAGBOK 1889

22 Januari Tisdag
"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

”D. 27 L. Strömoln, lugnt, var jag i Långared och köpte risgryn och socker åt fru Rydberg. På e. m. var Andr. Johansson i Grutlanda här och brandförsäkrade Rydbergs nya ladugård. Rydberg var i Norunga och mätte upp 3 600 fot timmer.

(Titelbilden föreställer byggnadsarbetare framför ett hus. Jönköpings museum)

◊◊◊—————◊◊◊

Av Yllanders text får vi veta att Rydberg mätte upp 3.600 fot timmer som skulle användas till hans nya undantagshus som höll på att byggas i Iglabo. Detta motsvarar ungefär 1000 meter stammar som skulle sågas upp till brädor och reglar.

Svenska mått- och viktsystem före 1855

Fram till 1855 användes följande längdmått i Sverige:

Enheten för längdmåttet var alnen.

1 mil = 6000 famnar

1 famn = 3 alnar

1 aln = 2 fot

1 fot = 2 kvarter

1 kvarter = 6 verktum

1 verktum = 12 verklinjer. Linjer användes dock i praktiken endast i speciella tillämpningar, t ex storleken på lampglas för fotogenlampor. I stället föredrog man delar av verktum, såsom halva, fjärdedels och åttondels tum.

Enheten för ytmåttet var tunnlandet.

Enheten för torra varors mått var tunnan.

Enheten för våta varors mått var kannan.

Enheten för viktualievikten var skålpundet. (livsmedel)

Enheten för guld- och silvervikten var skålpundet.

Enheten för medicinalvikten var skålpundet (libran).

Enheten för övriga vikter var skeppundet.

Svenska mått- och viktsystem efter 1855

Efter 1855 gällde fot alltjämt som grundenhet för längdmått, och dess definition ändrades inte:

Dessa längdmått avskaffades officiellt 1888 i samband med metersystemets införande.

1 gammal linje motsvarade 2,0618… mm. Ofta räckte den precisionen, men 1 nylinje = 2,969 mm kunde ibland vara ett för grovt mått. Därför infördes nya enheter, gran om en tiondels nylinje och skrupel om en tiondels gran vilket var tillräcklig precision för vardagens alla tillämpningar.

Med den gammalstavning som gällde 1855 – – 1906 skrev man ref, plural refvar samt linie, som alltså är synonymer till nutida rev, revar, linje.

Grundenhet                                                                                      

1 fot = 0,296 9 m                                                                                                       

1 rev = 10 stänger = 29,69 m 

1 stång = 10 fot = 2,969 m     

1 skrupel = 0,1 gran = 29,69 μm

Större enheter

1 mil = 360 revar = 10,688 4 km

1 linje = 0,1 tum = 2,969 mm

1 gran = 0,1 linje = 0,296 9 mm

Mindre enheter

1 tum = 0,1 fot = 2,969 cm

Förväxla ej med den medicinalvikt som användes 1688 – – 1862, där 1 scrupel = 20 gran à 1,237 g. Lägg märke till att i detta fall var enheten scrupel större än gran, alltså tvärt om vad som gällde för längdmått.

Enheten för ytmåttet var kvadratfoten.

Enheten för torra varors mått var kubikfoten.

Enheten för våta varors mått var kannan.

Enheten för vikten var skålpundet.

MEDLEMSFÖRMÅNER

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU

EN BOK OM FÖRR

ORIGINAL PÅ BÖGDA

Läs boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna.

Pris: 395 kr plus frakt

FÅ NYHETSBREV

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken