DAGBOK 1889

22 Januari Tisdag
"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

KÄLLOR

Karl Eriksson ”Gårdsägarna Torparn och Knekten”

Abraham Winka: ”Iglabo – En gårds historia”

J W A Yllander: ”Min dagbok året om 1889”

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

”D. 14 M. Samma väder. På f. m. var Andreas i Espekroken här, han omtalade det han då nyligen en natt vid 12 tiden strax vid Fötened mötte på stora landsvägen först en lång stång cirka 50 å 60 alnar, som kom gående emot honom, sedan ytterligare en lika dan, och sedan dessa passerat, hörde han stampande och annat väsen efter vägen, dock kunde han ej märka några personers närvaro, hvadan han antog det vara spöken. Som karlen är nykter och ordentlig, kan man fullt lita på hans utsago. Jag var hos J. Larsson i Lilleg. Kasper Petersson i Skatteg. och Aug. Jonsson på Stommen för att få underskrifter på Rydbergs och Emils brandstodshandlingar. På e. m. var Rydberg i Norunga och betalade 1888 års pastoralier. Hulda lagade knapphålen på min kappa. På afton drack jag fläderte för mitt bröst.”

Ribbingsberg Södra Härene

Äspekroken, var ett skattehemman som tidigare varit frälse. Namnet skrevs Esby Kroch 1613 och Espekroken 1640. Kallas i dagligt tal vanligen Kroken, vilket namn det även hade i tiondelängder på 1600-talet. Namnet härledes av ordet krok = krök. Gården ligger vid en bukt av ån Nossan. På gården hava anträffats fornsaker i riklig mängd, såsom stenyxor, mejslar och flintpilar, ävensom en del bronssaker och järnkulor, de senare troligen härledande sig från danskarnas besök här 1611-12. Hela gården har förut lytt under Ribbingsberg.

En aln indelades i 2 fot = 4 kvarter = 24 verktum à 24,741 75 mm. 3 alnar var en famn och 18 000 alnar var en svensk gammal mil (10 688 m). Alnen var enligt denna definition nästan exakt 60 centimeter.

MEDLEMSFÖRMÅNER

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU

EN BOK OM FÖRR

ORIGINAL PÅ BÖGDA

Läs boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna.

Pris: 395 kr plus frakt

FÅ NYHETSBREV

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken