DAGBOK 1889

22 Januari Tisdag
"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

”D. 16 Fr. Strömoln, körde Rydberg in hafresäd. August i Nolhagen återkom från Göteborg, och fortsätter nu inredningen i nya byggningen. Jag var i Ljurs bod och köpte småbröd åt fru Rydberg och Alma.

Alma Rydberg (1/7 1865 Iglabo – 1/3 1944 Iglabo) i salen på Iglabo

Alma var dotter till Ernst Johan Rydberg och Lovisa Segergren och hon var mellansyster i skaran av de tre döttrarna, Selma, Alma och Hulda. Ernst och Lovisas förstfödda barn, Selma Serafia, dog endast två och ett halvt år gammal. Nästa barn, också det en dotter, fick då namnet Selma Charlotta, men tyvärr dog även hon mycket ung när hon var endast 11 år gammal. På Yllanders tid på Iglabo fanns då endast kvar döttrarna Alma och Hulda.

Hulda gifte sig med Johan Edwin Andersson från Ornunga 1893, alltså fyra år efter att Yllander skrev sin dagbok på Iglabo. Hon var Britt-Marie Lidestens farmors mor.

Vid auktion den 28 mars 1857 köpte Ernst Rydberg Andreas Larsson kvarvarande del av fastigheten Iglabo för 4944 riksdaler och villkor om livstids undantag. Köpebrevet finns fortfarande kvar. Här nedan följer en avskrift:

”Jag Andreas Larsson på Iglabo gör genom detta öppna salubref vetterligt att jag på ofentlig auktion den 28-de sistlidne Mars hafver till Herr E. Rydberg och dess fru Johanna Lovisa Rydberg, försåldt mitt dels ägande, dels genom testamente från min aflidna hustru Anna Stina Nilsdotter åtkomna fastighet Ett halft mantal Frälse Sätteri Iglabo för en vid auktion bjuden köpesumma stor Fyra Tusende Niohundra fyrtiofyra (4944) Riksdaler 21 sk 4 rst Sa= sedlar och villkor om lifstids undantag m m vilkor som i samma auktions Protokol äro antecknade.

Som nämnde köpeskilling är dels kontant, dels genom antaglig revers, och dels genom afräkning af ett på hemmanet bekommit bankolån till fullo betald varder den samma hermed qviterad. På grund hvaraf jag afhänder mig och mina arfvingar förbemälte fastighet belägen inom Ljurs socken och Gäsene Härad och densamma med den Rätt jag den inehaft tillegnar köparne dess rättsinnehafvande att nu genast tillträda, och sedan såsom sin rätt och väl fågna ägendom nyttja och bruka såsom everderlig äga. Försäkras af Iglabo den 2 Maj 1857.

Andreas Larsson

Säljare med hand å penna.

På en gång närvarande vittnen:

Anders Gustafsson Carl Olofsson

i Hökare på Enekullen”

 

Undantaget som Andreas Larsson lät bygga åt sig låg väster om sjön på en kulle med en fantastiskt vacker utsikt över sjön. Det var i denna stuga som Alexander Archibald Igelström, alias Harald Bengtsson, bodde några underbara månader sommaren 1872. Läs om detta här.

Den gamla ärevördiga salen som funnits där i nästan 400 år och där har soldater exercerat under von Schwartzenhoff och säkert många bröllop hållits, bland annat mellan Alma Rydberg och Johan Emil Johansson den 14 september 1888. Läs om bröllopet här.

Iglabo Salen 2020

Kakelugnen till vänster i bilden köpte Ernst Ryberg 1889 tillsammans med tre andra kakelugnar som nu finns på Iglabo, förutom en som han direkt sålde.

Klicka på bilden för att se den i större skala

◊◊◊—————◊◊◊

 

MEDLEMSFÖRMÅNER

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU

EN BOK OM FÖRR

ORIGINAL PÅ BÖGDA

Läs boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna.

Pris: 395 kr plus frakt

FÅ NYHETSBREV

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken

RESULTAT

AnvändareScore
Kalle Anderzon60%
Anders Hansson30%
Lilian Borg45%

MASSOR AV FÖRMÅNER

När du blir bonusmedlem får du dessa förmåner

 • 20% rabatt på boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA"
 • 20% rabatt på kartan "GÅRDAR OCH TORP"
 • 20% rabatt på nästa bok "MORD PÅ BÖGDA" (kommer ut våren 2022)
 • Nedladdningsbara historiska kartor
 • Tillgång till fotoarkivet
 • Delta gratis i tipspromenader varje månad med jättefina priser
 • Sidor om gårdar och torp och de som bodde där
 • Hundratals adelstavlor
 • Video-berättelser
 • Ljud-berättelser
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...

Alla, både medlemmar och icke-medlemmar kan givetvis läsa alla berättelser helt fritt!

Det kostar bara 149 kr per år att bli bonusmedlem.

BLI BONUSMEDLEM NU