ALLA BERÄTTELSER

DAGBOK 1889

Här på vår blogg sida hittar du Johan Viktor August Yllanders dagbok dag för dag året 1889. Yllander var skrivare och son till prosten Valentin Yllander i Algutstorp, som ligger strax söder om Vårgårda. Sonen levde under slutet av 1800-talet och fram till sin död 1910 på Iglabo såsom inhyses.

I dagboken som omfattar nästan varje dag under 1889 beskriver Yllander vardagen på Iglabo och alla de ärenden han utförde för herrskapet Rydberg, ägare till säteriet.

6 December Fredag

6 December Fredag

"D. 6 Fr. Mulet. Bakade frun och Hulda."   Julbak i Hudene 1903. Foto Gustaf Ewald Julens största raritet i brödväg var vörtbrödet, som bakades av vört från julbrygden och siktat rågmjöl. Bilden...

läs mer
5 December Torsdag

5 December Torsdag

"D. 5 Th. Mulet. På afton var Johan i Trollö samt August i Espenäs här." En vinterdag på Iglabo

läs mer
4 December Onsdag

4 December Onsdag

"D. 4 0. Mulet, billig (Tjänlig) vinter. Skref jag bref till bror Herman, hvari jag äfven sände en afskrift af ett Historiskt musikaliskt fynd, bestående af noter till den sorgliga kadriljen, som...

läs mer
2 December Måndag

2 December Måndag

"D.2 M. Klart. Var jag i Långared och hemtade post. Kyrkoherden Åstrand höll examen i Ljurs skola, der även Rydberg var närvarande. Jag ådrog mig snufva och bröstvärk, hvadan jag måste vara...

läs mer
1 December Söndag

1 December Söndag

"Den 1 S. Klart, på m. 14 gr. kyla. Voro vi bjudna till Emil och Alma på barnsöl der Kyrkoherden Åstrand döpte en liten flicka, som erhöllo namnen: Berta Lovise Paulina. Fru Rydberg bar fram barnet....

läs mer
30 November Lördag

30 November Lördag

"D. 30 Lördag. Under tiden från den 15-de har omvexlande väderlek egt rum med regn, blåst och vackra dagar, då termometern visat från 0 till 5 å 6 gr. blidt, så när som sista dagarne då 2 tum djup...

läs mer
3 December Tisdag

15 November Fredag

"D. 15 Fred. Strömoln, lugnt och godt väder. Flyttade Herre och Fru Rydberg, deras dotter Hulda samt jag upp i nya byggningen, hvilken är på alla sätt treflig och beqväm. Snickarmästaren Aug....

läs mer
14 November Torsdag

14 November Torsdag

"D. 14 Th. Mulet. Flyttade såväl herrskapet Rydberg som jag möbler och saker till nya byggningen." Ernst och Lovisa Rydberg 1903 Om du är intresserad av släktforskning och historia är...

läs mer

13 November Onsdag

"D. 13 0. Mulet. Flyttade jag saker till mitt nya rum." Yllander står på trappan till det nya huset som var inflyttningsbart i mitten på november 1889. I förgrunden Ernst och Lovisa Rydberg...

läs mer
12 November Tisdag

12 November Tisdag

"D. 12 T. Mulet, voro Rydberg och Hulda i Wårgårda. Jag flyttade saker upp på mitt rum i nya byggningen." Den nya byggnaden som Ernst och Lovisa låtit bygga som undantagshus

läs mer
11 November Måndag

11 November Måndag

"D. 11 M. Mulet. Var jag hos Alexander Ekman i Ryagärde och för Rydbergs räkning uppbar 8 kronor för 8 st. plankor. På e. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg." Murare på ett tak. Foto Erik Theon...

läs mer
10 November Söndag

10 November Söndag

"D. 10 S. Klart på m. 2 gr. frost. Jag var i Norunga kyrka, der Kyrkoherden Åstrand predikade. Jag lät äfven läsa upp 2-ne kommunalprotokoller åt Rydberg." Nårunga kyrka 1953

läs mer
9 November Lördag

9 November Lördag

"D. 9 L. Mulet, på m. 2 gr. blidt. Körde Rydberg bräder till Wårgårda, samt köpte färsk sill. Vid m. t. 6 gr. blidt, på afton klart." Sillkvärkning i Smögen april 1915. Kvinnliga fiskearbetare står...

läs mer
8 November Fredag

8 November Fredag

"D. 8 Fr. Strömoln. På m. 3 gr. blidt. På f. m. högg jag ved. På e. m. 8 gr. blidt, körde Rydberg hem sågspån från Krutg. Jag var i Långared och Ljur och hemtade post." Iglabo höst

läs mer
7 November Torsdag

7 November Torsdag

"D. 7 Th. Strömoln, lugnt. Var jag i Asklanda Rättareg., Romnafall, hos Skolläraren Kjellander i Asklanda samt hos smeden Johan Andersson i Ornunga Bergsg. angående afskrifter å protokoll åt enkan i...

läs mer
6 November Onsdag

6 November Onsdag

"D. 6 0. Mulet. Var jag i Långared och köpte kaffe åt herrskapet Rydberg. Vid m. t. regnade litet. Jag var äfven hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist med en tidning (Idun). På flera dagar har...

läs mer
5 November Tisdag

5 November Tisdag

"D. 5 T. Mulet. Marknad i Wårgårda Emil var der och sålde en ko. Rydberg jemte 2 man bröt upp sten och buskar. Frun och Hulda bakade. Jag högg ved." På Vårgårda marknad

läs mer
4 November Onsdag

4 November Onsdag

"D. 4 M. Mulet, lugnt. Var jag i Långared och hemtade post. Rydberg körde timmer från Espenäs." En man som kör timmer 1913. Foto Erik Rud. Vänersborgs museum Äspenäs var ett kronotorp som senare...

läs mer
3 November: Söndag

3 November: Söndag

"D. 3 S. Mulet, lugnt, var fru Rydberg bjuden på "Dumme-kalas" hos Fredrik Gustafssons på Iglabo. Något regn." 1889 fanns det tre gårdar på Iglabo. Det ursprungliga säteriet hade först delats år...

läs mer
2 November Lördag

2 November Lördag

"D. 2 L. Mulet lugnt. Var Hulda i Wårgårda för att profva en kappa som fru Tifverman derstädes syr åt henne. Rydberg körde bräder till Wårgårda. Jag gjorde mig en låda att hafva skräppapper uti. På...

läs mer
1 November Fredag

1 November Fredag

"D. 1 Fr. Nästan mulet, var jag hos A. Johansson i Grutlanda med brandstodshandlingar och blef der bjuden på kaffe med 3 slags småbröd. På e. m, var jag i Långaredsboden och köpte fotogen åt...

läs mer
31 Oktober Torsdag

31 Oktober Torsdag

"D. 31 Th. Halfmulet. På f. m. var jag och brandförsäkrade åt torparen Karl Johansson i Nyhagen. På e. m. fick målaren Bengtsson rummen i nya byggningen färdigtapetserade, spännde och grundstrukna,...

läs mer
30 Oktober Onsdag

30 Oktober Onsdag

"D. 30 0. Mulet något regndusk. På e. m. körde Rydberg sågspån från Krutg. Jag högg ved. Frun bakade." Höstdag på Iglabo

läs mer
29 Oktober Tisdag

29 Oktober Tisdag

"29 T. Strömoln, lugnt, var jag i Långaredsboden och köpte spik till nya byggningen, Rydberg körde bräder från Krutg." Iglabo höst

läs mer
28 Oktober Måndag

28 Oktober Måndag

"D. 28 M. Mulet, lugnt. Var jag hos garfvare J. Segergren i Tämta Hestra och blef der bjuden på kaffe och småbröd 3 slag." Garvare på Sidvalls garveri i Uppsala uppställda för en gruppbild 1897 ©...

läs mer
27 Oktober Söndag

27 Oktober Söndag

"D. 27 S. Strömoln, lugnt, på m. 2 gr. kyla. Hulda var i Norunga kyrka. Vid m. t. 5 gr. blidt. På e. m. var jag bjuden på kaffe hos J. H. Österberg i Tolsg. Jag eldade på mitt rum i nya byggningen...

läs mer
26 Oktober Lördag

26 Oktober Lördag

"D. 26 L. Klart, lugnt, på m. 6 gr. kyla. Vid m, t, 3 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var i Långaredsboden och hemtade post. På afton halfmulet och 2 grader blidt." Iglabo...

läs mer
25 Oktober Fredag

25 Oktober Fredag

"D. 25 Fr. Klart, lugnt, på m. visade termometern 1 grad under noll. Dessutom har termometern nu på flera dagar visat från och med 1 t. o. m. 10 gr. blidt. Målaren A. P. Bengtsson från Horla...

läs mer
24 Oktober Torsdag

24 Oktober Torsdag

"D. 24 Th. Klart. På m. 1 grad blidt. Var jag i Ornunga Simonsg., samt vid Rörsbro. Vid Sällerhög plockade jag kastanier. Vid Gislag. mötte jag Eva i Skog, som då flyttade från Stora Långared."...

läs mer
23 Oktober Onsdag

23 Oktober Onsdag

"D. 23 0. Halfklart, kyligt var jag i Wårgårda, samt på Olstorp der jag spisade middag, Sedan gick jag åter till Wårgårda med 2 bref från Patron Rutensköld, ett till Konsul Lampert i Stockholm och...

läs mer
22 Oktober Tisdag

22 Oktober Tisdag

"D. 22 T. Halfmulet, på morgon skjutsade Emil hem Barnmorskan till Grefvakvarn. Alma mår efter omständigheterna bra, äfvensom den lilla nyfödda. På e. m. var jag i Hjulsered ett ärende åt Rydberg,...

läs mer
21 Oktober mÅNDAG

21 Oktober mÅNDAG

"D. 21 M. Strömoln. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte hvetemjöl och risgryn till Alma, samt kaffe åt fru Rydberg. På e. m. hemtade Emil Barnmorskan, kl. mellan 11 och 12 nedkom Emils...

läs mer
20 Oktober Söndag

20 Oktober Söndag

"D. 20 S. Regndusk men lugnt. Läste och skref jag nästan hela dagen. På e. m. var Hulda på kalas hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist. Herr Dahlanders söner i Wårgårda voro här och jagade." Höst i...

läs mer
19 Oktober Lördag

19 Oktober Lördag

"D. 19 L. Strömoln, lugnt. På e. m. var jag i Långareds bod och köpte krita åt frun. I Ljurs bod hemtade jag Göteborgs Veckoblad åt Emil och Alma, och hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist hemtade...

läs mer
25 Oktober Fredag

18 Oktober Fredag

"D. 18 Fr. Mulet, något blåst. Högg jag ved och bar upp. Rydberg och Hulda körde sand till fyllning utanför stenfoten till stallet och fähuset. Frun bakade. På afton var Fr. Gustafsson uppe hos mig...

läs mer
17 Oktober Torsdag

17 Oktober Torsdag

"D. 17 Th. Klart, lugnt. På e. m. var jag hos A. Gabrielsson i Ornunga Simonsg. ett ärende åt Rydberg," Iglabo en höstdag

läs mer
16 Oktober Onsdag

16 Oktober Onsdag

"D. 16 0. Strömoln, lugnt. Drifningen fortgår, Aug. Johansson håller på med förstugudörrarna till stora förstugan. Jag gjorde mig en låda att hafva skräppapper uti, och står under min skrifpulpet."...

läs mer
25 Oktober Fredag

15 Oktober Tisdag

"D. 15 T. Strömoln, nästan lugnt. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Ornunga Simonsg. ett ärende. Rydberg höll sjelf på med, jemte Svante, med drifning i nya byggningen." Undantagshuset på Iglabo...

läs mer
14 Oktober Måndag

14 Oktober Måndag

"D. 14 M. Regndusk och blåst. Kom Svante Andersson på Mossen hit för att drifva (Kila in mossa mellan stockarna) nya byggningen." Ett arbetslag på en mosse Torslund och Mossen Var och en av gårdarna...

läs mer
13 Oktober Söndag

13 Oktober Söndag

"D. 13 S. 4-de Böndagen, mulet och blåst. Rydberg var i Norunga kyrka, derifrån följde han med Herr A. P. Larsson till Trollö på middag, samt stannade der till afton. På e. m. strömoln, var jag ute...

läs mer
12 Oktober Lördag

12 Oktober Lördag

"D. 12 L. Strömoln, lugnt. Var jag i Långaredsboden och köpte smörsalt, tändstickor, samt veke och glas till en större lampa för Rydbergs räkning. August Johansson i Nolhagen köpte ett litet får af...

läs mer
11 Oktober Fredag

11 Oktober Fredag

"D. 11 Fr. Strömoln, lugnt, kl. 8 på m. 10 gr. blidt. Rydberg, Emil och Hulda voro på Mörlanda marknad. Frun bakar. Jag skref hela dagen. Rydberg köpte kor och får på marknaden, samt sålde sitt...

läs mer
10 Oktober Torsdag

10 Oktober Torsdag

"D. 10 Th. Klart, lugnt. Var jag i Långaredsboden och köpte papper. På e. m. snickade jag. Rydberg var ute i affärer. Frun knådade till bakning. Hulda bara önskade vackert väder till morgondagen för...

läs mer
9 Oktober Onsdag

9 Oktober Onsdag

"D. 9 0. Strömoln, var Rydberg på Alingsås marknad. Jag var i Långaredsboden och köpte 300 spik för nya byggningen, pressjäst åt fru Rydberg samt stubintråd åt Emil. På e. m. föll några regnskurar....

läs mer
6 Oktober Söndag

6 Oktober Söndag

"D. 6 5. Nästan mulet, voro Emil, Alma och Hulda i Qvinnestads kyrka der Kyrkoherden Åstrand predikade. På e. m. voro jag och Fr. Gustafsson på Iglabo uppe hos J. H. Österberg i Tolsg." Kvinnestads...

läs mer
5 Oktober Lördag

5 Oktober Lördag

"Den 5 L. Klart. Fick jag åka med Herr Kasper Åhman i Wängdala från Kättlingabo till Wårgårda der vi togo in hos den nye gästgifvaren Ludvig Frantzich, och blefvo af honom bjudna på en gentil...

läs mer
4 Oktober Fredag

4 Oktober Fredag

"D. 4 Fr. Halfklart. Fick Slättgren trapporna till nya byggningen färdiga. Rydberg körde bräder från Grefvasågen. Jag var hos Skollärarinnan Albertina Blomqvist och hemtade skjortor, som hon sytt åt...

läs mer

3 Oktober Torsdag

"D. 3 Th. Mulet och blåsigt. Johannes Petersson Slättgren kom hit i går för att fullborda stentrapporna till nya byggningen. Rydberg körde hem 2 st huggna gråstenshällor till trappor vid byggningen....

läs mer
2 Oktober Onsdag

2 Oktober Onsdag

"D. 2 Onsdag, regndurk, endast på f. m. På e. m. var jag i Ljurs bod och köpte pressjäst åt Fru Rydberg. Snickaren G. Petersson från Ödegärdet gjorde ifrån sig inredningen i Rydbergs nya fähus, samt...

läs mer
25 Oktober Fredag

1 October Tisdag

"D. 1 Tisdag halfklart. Var jag hos Herr Skolläraren Edv. Svensson i Tämta, der jag lemnade ett bref från Rydberg som med posten derifrån afgick till Herr Kasper Åhman i Wängdala. Jag blef af Herr...

läs mer
30 September Måndag

30 September Måndag

"D. 30 M. Strömoln lugnt, på morgon reste Rydberg, såsom ombud för Ljurs socken till tinget i Ljung, för att der svara på de af domaren Häradshöfdingen T. H. Odencrantz då framstälda förslagen....

läs mer
29 September Söndag

29 September Söndag

"D.29 S. Mich. Dag, strömoln lugnt, voro Rydberg och Hulda i Norunga kyrka. Jag ämnade äfven gå dit, men som vi hafva alltför lång kyrkväg att gå, och sedan i svettigt tillstånd sitta i kyrkan flera...

läs mer
28 September Lördag

28 September Lördag

"D. 28 L. Strömoln. Var Rydberg äfven i Wårgårda. Snickarmästaren August Johansson från Nolhagen uppsatte konsoller öfver fönstren i nya byggningen, hvilka taga sig utmärkt bra ut. Jag var hos...

läs mer
27 September Fredag

27 September Fredag

"D. 27 Fr. Strömoln. Var Rydberg i Wårgårda med plank. Jag skrifver verser ur Illustrerad Tidning för 1857. Jag var äfven i Långaredsboden och köpte gasolja åt fru Rydberg. En och annan regnsqvätt...

läs mer
26 September Torsdag

26 September Torsdag

"D. 26 Th. Duggregn, kom snickaren Gustaf Petersson i Ödegärdet hit, för att fortsätta arbetet med förstuguqvisten till nya byggningen. På f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 1000 spånspik åt...

läs mer
25 September Onsdag

25 September Onsdag

"D. 25 0. Regndusk (ruskväder) Vid m. t. fick Emil upp sina potatis. Jag skref utaf verser ur Illustrerad Tidning för 1857. Termometern visade lika med den 23-dje. På afton klarnade upp något."...

läs mer
24 September Tisdag

24 September Tisdag

"D. 24 T. Strömoln, kyligt (samma gradtal) Hulda hjelpte Emil med potatisupptagning, jag var i Långaredsboden och köpte gasolja (En blandning av gasolin och bensin som förr i stor utsträckning...

läs mer
23 September Måndag

23 September Måndag

"D. 23 M. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Vid m. t. 12 grader blidt. Såväl Rydberg som Emil har hjelp med potatisupptagning. På e. m. var jag i Långaredsboden och hemtade tidningar, för öfrigt...

läs mer
22 September Söndag

22 September Söndag

"D. 22 S. Strömoln, lugnt, Rydberg var i Norunga kyrka. Vid m. t. kom en temligen stark hagelskur, som varade 10 minuter. På e. m. var Albertina Blomqvist här, Carl Andersson i Gundlered var äfven...

läs mer
21 September Lördag

21 September Lördag

"D. 21 lördag. Strömoln, lugnt, på f. m. var jag hos skomakaren Nils Peter och hemtade ett par stöflar till Rydberg. Jag var äfven i Ljurs bod och köpte socker åt fru Rydberg samt fotogen åt Alma. I...

läs mer
28 September Lördag

20 September Fredag

"D. 20 Fr. Mulet. Framemot m. t. började duggregna. Rydberg var till Wårgårda. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte 30 alnar domestik (Ett bomullstyg) till skjortor, hvilka Skollärarinnan...

läs mer
29 Oktober Tisdag

19 September Torsdag

"D. 19 Th. Halfmulet nästan lugnt, på morgon 10 graders blidt. Rydberg hjelpte Slättgren med stenfoten till verandan. Frun, Alma och Hulda bakade. Emil hade hjelp att taga upp potatis. Jag arbetade...

läs mer
18 September Onsdag

18 September Onsdag

"D. 18 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. blidt. Rydberg hade hjelp med plöjning. På e. ni. halfmulet. Jag arbetade på ett litet skåp. Under dagens lopp visade termometern 13 gr. blidt." En man plöjer med...

läs mer
17 September Tisdag

17 September Tisdag

"D. 17 T. Klart, nattfrost, samma gradtal som i går. Rydberg skjutsade Herr A. J. Petersson till Wårgårda hvarifrån han fortsatte resan på jernväg till Göteborg. Stenhuggaren J. Petersson Slättgren...

läs mer
16 September Måndag

16 September Måndag

"16 M. Klart, lugnt, något nattfrost. Termometern visade på m. 1 gr. blidt. Vid in. t. 13 gr. blidt. Rydberg körde bräder från Krutg. Jag var hos Skomakaren Nils Peter Andersson med ett par stöflar...

läs mer
15 September Söndag

15 September Söndag

"D. 15 S. Klart. Var Hulda i Norunga kyrka, sedermera åkte Hulda, Albertina Blomqvist och hennes syster Emma med Johan i Trollö till Wårgårda, der Johan skulle hemta Fr. Johansson i Långaredsboden,...

läs mer
14 September Lördag

14 September Lördag

"D. 14 L. Klart, på m. 6 gr. v. På f. m. körde Rydberg bräder från Krutg. Jag var hos A. Gabrielsson i Simonsg. med bref. Herr A. J. Petersson återkom från Borås. På e. m. strömoln och blåst, var...

läs mer
13 September Fredag

13 September Fredag

"D. 13 Fr. Mulet, litet duggregn, lugnt. På m. 6 gr. v. Fram på f. m. klarnade upp. Vid m. t. 13 gr. v. Rydberg var till Wårgårda." (Titelbilden föreställer Vårgårda Herrgård byggd 1840 av Fredrik...

läs mer
12 september Torsdag

12 september Torsdag

"D. 12 Th. Strömoln, lugnt. På m. 6 gr. varmt. På f. m. var Rydberg och såg till sina arbetare vid Ornunga qvarn. Jag var i Stockabo för att bedja Johannes Petersson Slättgren komma hit och lägga...

läs mer
11 September Onsdag

11 September Onsdag

"D. 11 0. Klart, lugnt, var Rydberg i Wårgårda. Jag var i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. Frun kärnade smör. På e. m. var Hulda i Långaredsboden och sålde smör. På m. kl. 8 10 gr. v. vid...

läs mer
16 September Måndag

10 September Tisdag

"D. 10 T. Halfmulet något blåst. På f. m. kl. 8 14 grader varmt. Carl i Sköfde var här med 2 hästar för att köpa virke, Rydberg följde honom till sågarna. På e. m. skjutsade Rydberg Gust. Petersson...

läs mer
25 Oktober Fredag

9 September Måndag

"D. 9 M. Strömoln, lugnt. På m. kl. 6 10 gr. v. På f. m. var jag i Långaredsboden och hemtade post. Rydberg var till Wårgårda. Gustaf Petersson från Ödegärdet kom hit för att sätta upp...

läs mer
8 September Söndag

8 September Söndag

"D. 8 S. Klart, lugnt, på m. 8 gr. varmt. Emil och Alma voro i Tämta kyrka, sedermera på Espenäs. Vid m. t. 19 gr. På e. m. vore Rydberg och frun i Nolhagalyckan och sågo till sina potatis, hvilka...

läs mer
7 September Lördag

7 September Lördag

"D. 7 L. Klart, lugnt. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bref från Rydberg. Derifrån gick jag åt Elmåsen och Trollö till Långareds handelsbod der jag köpte en syltburk af glas...

läs mer
6 September Fredag

6 September Fredag

"D. 6 Fr. Halfklart, lugnt. På morgon reste A. J. Pettersson till Borås. Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. och köpte sig en häst. Termometern visade under dagens lopp från 8 t. o. m. 18...

läs mer
16 Oktober Onsdag

5 September Torsdag

"D. 5 Th. Klart, lugnt. På f. m. var Rydberg i Wårgårda. På e. m. var Rydberg i Ornunga. Jag var i Ljurs bod och köpte tobak. Samma värmegrader." Iglabo mangårdsbyggnaden sedd från sjön 20200901...

läs mer
4 September Onsdag

4 September Onsdag

"D. 4 0. Klart, lugnt, på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte 5 ℔ (1 skålpund 425 gram) hvetemjöl åt fru Rydberg. Handlanden A. J. Pettersson kom hit. Mellan 10–18 gr. v. under dagen."...

läs mer
3 September Tisdag

3 September Tisdag

"D. 3 T. Klart, lugnt. Månadsmarknad i Wårgårda. Rydberg och Emil voro der. Emil ämnade sälja ett par oxar, men priserna voro för låga så att han återtog dem hem. Jag var ute och samlade enbär. 18...

läs mer
22 September Söndag

2 September Måndag

"D 2 M. Klart, lugnt, På m. 8 gr. v. Vid 8-tiden 11 gr. v. Rydberg slog sin andra klöfverskörd med biträde af Benjamins son Oscar från Kyrkebacken. På e. m. kl. 3 var jag anmodad af Rydberg i...

läs mer
1 September Söndag

1 September Söndag

"D. 1 S. Klart, lugnt. På m. 12 gr. v. Var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. På e. m. voro Johan i Trollö, Ida och Albertina i Espenäs samt Ida från Grimsbacken här. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan....

läs mer
31 Augusti Lördag

31 Augusti Lördag

"D. 31 L. Klart, lugnt. På e. ni. 25 graders värme i solen. På afton 14 gr. v. På e. m. var jag ute och samlade enbär." (Titelbilden föreställer Eneskogen i Anderstorp) Enbär är sammanväxta kottar...

läs mer
30 Augusti Fredag

30 Augusti Fredag

"D. 30 Fr. Strömoln. På f. m. fick jag mitt lådskåp med 13 lådor färdigt. På e. m. var jag i Långaredsboden och köpte korngryn och ost åt Alma. Rydberg hade utaf en händelse tjudrat sitt lilla...

läs mer
29 Augusti Torsdag

29 Augusti Torsdag

"D. 29 Th. Strömoln. på f. m. var jag i Långaredsboden och köpte en tumstock åt August Johansson i Nolhagen för 1 kr. 75 öre. Rydberg slagtade en stor sugga. På e. m. fick jag mitt lådskåp så pass...

läs mer
28 Augusti Onsdag

28 Augusti Onsdag

"D. 28 0. Strömoln. På f. m. var jag hos A. Gabrielsson i Simonsg. med ett bud från Rydberg. På hemvägen derifrån slog jag ihjäl en orm mitt på vägen strax nedom Spångakil. På e. ni. var jag i Ljurs...

läs mer
27 Augusti Tisdag

27 Augusti Tisdag

"D. 27 T. Halfklart, några små regnskurar emellanåt. En sorglig händelse tinade i Wårgårda nämligen: Johannes Anderssons i Ålleholm son Artur 15 år gammal hade varit i Wårgårda med ett vedlass, och...

läs mer
26 Augusti Måndag

26 Augusti Måndag

"D. 26 M. På morgon något regn. Sedermera klart och lugnt. Jag arbetade på min lådfack nr. 2. På e. m. var Rydberg i Wårgårda och sålde sitt stora sto." (Titelbilden föreställer Hästmarknad 1898....

läs mer
1889: Februari D. 22 Fr.

1889: Februari D. 22 Fr.

"22 Fr. Klart, lugnt, på m. 12 gr. kyla. På f. m. var jag i Nolhagen. Vid 14 m. t. 7 gr. k. i skuggan. På e. m. mulet med något yrväder. Jag arbetade med bokklistring, jag gjorde äfven en virkkrok...

läs mer
1889: Februari D. 21 Th.

1889: Februari D. 21 Th.

"D. 21 Th. Mulet, på m. 1 gr. kallt. På f. m. yrade något, Rydberg var hos A. Gabrielsson i Simonsg. Jag bar upp 4 korgar ved åt mig. På e. m. klart, lugnt, 7 gr. k. var jag i Kättlingabo. På...

läs mer
1889: Februari D. 20 O.

1889: Februari D. 20 O.

"D. 20 0. Klart, lugnt, på m. 2 gr. k. Rydberg hade Karl i Nyhagen till hjelp att såga och hugga ved. På e. m. 0 gr., var jag på Åsen, der Styckjunkaren Sundström friserade mig, på återvägen var jag...

läs mer
1 December Söndag

1889: Februari D. 19 T.

"D. 19 T. halfklart, starkt töväder, slädföret bortskämt. På morgon gick Rydberg till Wårgårda. På e. m. klart. Högg jag ved åt mig. På afton 2 gr. k. Kl 10 kom Rydberg hem. Emil var i Wårgårda med...

läs mer
1889: Februari D. 18 M.

1889: Februari D. 18 M.

"D. 18 M. Mulet, lugnt, 2 gr. blidt. På f. m. voro A. Johansson i Eggvena Håkansg. med 2 hästar och A. Eriksson i Hoberg Postg. med 1 häst här och köpte virke. Rydberg körde hem bräder från Krutg....

läs mer
1889: Februari D. 17 S.

1889: Februari D. 17 S.

"D. 17 S. Mulet, nästan lugnt på m. 6 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen, en rätt tröttsam promenad, emedan snön största delen af vägen räckte till knävecken, på återvägen mötte jag...

läs mer
1889: Februari D. 16 L.

1889: Februari D. 16 L.

"D. 16 L. Strömoln, lugnt, på m. 6 g. kallt. På f. m. voro Rydberg och Emil ute och skottade upp vägen från Iglabo förbi Tolsg. till Ljur stom. Jag skottade vägar på gården, samt sågade och högg ved...

läs mer
1889: Februari D. 15 F.

1889: Februari D. 15 F.

"D. 15. Fr. klart, lugnt, på m. 7 gr. kallt. På f. m. var jag i Långaredsboden, vid Ljurs bod mötte jag Ljurs snöplog förspänd med 4 hästar, hvars snöskottningsdistrikt räcker från Öna till Stommen....

läs mer
17 September Tisdag

1889: Februari D. 14 Th.

"D. 14 Th. Mulet på m. 5 gr. k., blåst och starkt yrväder, På e. m. 3 gr. blidt, starkare blåst och snöyra. Jag har hela dagen arbetat med att sätta skaft på skedar och knifvar. Hulda hjelpte Emil...

läs mer
1889: Februari D. 13 O.

1889: Februari D. 13 O.

"D. 13 O. Strömoln på m. 11 gr. kallt. Något blåsigt. Hulda blef hastigt illamående under natten, men är nu på morgon kry igen. På f. m. satte jag skaft på 3-ne afbrutna metallskedar, den ena...

läs mer
1889: Februari D. 12 T.

1889: Februari D. 12 T.

"D. 12 T. Klart, på morgon 17 gr. k. På f. m. var jag i Nolhagen med tidningar, samt återtog äldre tidningar. Rydberg körde hem ved från skogen. Vid m. t. 10 gr. kallt. På e. m. gjorde jag...

läs mer
1889: Februari D. 11 M.

1889: Februari D. 11 M.

"D. 11 M. Första rättegångsdagen med Gäsene härad. 18 gr. kyla, strömoln, narigt. Voro Rydberg och jag vid tinget i Ljung. Några handlingar emottogs ej från någondera af parterna, utan saken dem...

läs mer
1889: Februari D. 10 S.

1889: Februari D. 10 S.

"D. 10 S. På m. halfklart nästan lugnt 12 gr. k. vid m. t. 10 gr. På e. m. klart var Petersson uppe hos mig. Karl Andersson i Gundlered var hos Rydberg. Flickorna Hulda och Nanny voro äfven en stund...

läs mer
1889: Februari D. 9 L.

1889: Februari D. 9 L.

"D. 9 L. Mulet på m. 10 gr. På f. m. småyrde. På e. m. halfmulet, var Kasper Petersson i Ljur Skatteg. här. Jag arbetade med klistring af böcker. På afton var Fr. Gustafsson på Iglabo här och...

läs mer
1889: Februari D. 7 Th.

1889: Februari D. 7 Th.

"D. 7 Th. Halfklart, lugnt, på m, 12 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var jag hos A. Gabrielssons i Simonsg. Gabrielsson var till Wårgårda med spån, men på hemvägen träffade jag honom hos...

läs mer
1889: Februari D. 6 O.

1889: Februari D. 6 O.

"D. 6 0. Klart, lugnt, på m. 8 gr. kallt. Vid m. t. 6 gr. k. På e. m. var Rydberg hos skomakaren Nils Peter Andersson. Jag tog mig en promenad till Fr. Gustafssons på Iglabo, och som stora...

läs mer
1889: Februari D. 5 T.

1889: Februari D. 5 T.

"D. 5 T. Klart lugnt, på morgon 14 gr. k. reste Rydberg och Hulda till marknaden i Wårgårda. Petersson promenerade dit. Fru Rydberg och jag fingo, enligt vår egen önskan hålla oss hemma. Vid...

läs mer
1889: Februari D. 4 M.

1889: Februari D. 4 M.

"D. 4 M. På morgon halfklart, 12 gr. k. vid m. t. klart, lugnt. Limmade jag 2 stolar åt Alma. Hulda lagade 2 par vantar åt mig. Fru Rydberg stoppade strumpor åt mig. På e. m. var jag i Ljurs och...

läs mer
1889: Februari D. 3 S.

1889: Februari D. 3 S.

"D. 3 S. Mulet, något blåst, 7 gr. k. På f. m. yrväder. Rydberg, Alma och Hulda voro i Norunga kyrka der Kyrkoherden J. A. Åstrand predikade. Jag var i Nolhagen. Henr. Österberg var hos mig och...

läs mer
1889: Februari D. 2 L.

1889: Februari D. 2 L.

"D. 2 L. Mulet, lugnt, 3 gr. kallt. Under natten hade något snö under yrväder fallit, så att slädföret är bättre. Rydberg körde och högg ved. På e. m. var jag i Långared och hemtade post, under...

läs mer
1889: Februari D. 1 F.

1889: Februari D. 1 F.

"D. 1 Fr. Klart, lugnt, under natten snöade något, på morgon 8 gr. kallt. Senare på dagen 3 gr. k. På e. m. var jag i Långared och köpte draglim (vanligt lim, snickarlim) åt Alma. Släde begagnades...

läs mer

1889: Januari D. 31 Th.

"D. 31 Th. Halfklart, lugnt, på morgon 3 gr. k, På f. m. var jag hos Fredrik på Iglabo efter tidningar som han haft till låns, jag var äfven i Nolhagen. Johannes Larsson i Tolsg. var här. På e. m....

läs mer
28 Oktober Måndag

1889: Januari D. 30 O.

"D. 30 0. Klart, lugnt, på morgon 5 gr. k. På f. m. var jag i Ljurs och Långareds bodar och hemtade post. På e, m. var Rydberg i Långared, jag hölls med bokklistring. På afton var jag hos...

läs mer
1889: Januari D. 29 T.

1889: Januari D. 29 T.

"D. 29 T. Mulet, något blåst, 4 gr. blidt. På f. m. högg jag ved åt mig. På e. m. duggregn, gjorde jag färdig en bok, benämnd Posten." Iglabo vinter

läs mer
1889: Januari D. 28 M.

1889: Januari D. 28 M.

"D. 28 M. 1 gr, blidt med blåst och snöfjun. Fram på dagen 4 gr. blidt, mulet men uppehållsväder. Rydberg var hos Andreas på Gärdet. Jag styckade sönder fisk, som fru Rydberg sedan lutade. På afton...

läs mer
1889: Januari D. 27 S.

1889: Januari D. 27 S.

"D. 27 S. Klart lugnt på morgon 6 gr. kallt. På f. m. var jag i Tolsg. Rydberg och Hulda läser Vårt Land (Konservativ tidning, som verkade "för en konstitutionell, fosterländsk och strängt lagenlig...

läs mer
1889: Januari D. 26 L.

1889: Januari D. 26 L.

"D. 26 L. Klart, lugnt 8 gr. kyla. Var jag i Långared och hemtade post. Emil var till Borås marknad och köpte en oxe för 166 kr. Rydberg köpte en häst af Andreas Petersson på Gärdet för 95 kr....

läs mer
1889: Januari D. 25 F.

1889: Januari D. 25 F.

"D. 25 Fr. Småregn med blåst. War Rydberg i Hestra. Jag hyflade till tafvelramar. Rydberg reste äfven till Borås för att öfvervara månadsmarknaden i morgon." Borås marknad

läs mer
1889: Januari D. 24 Th.

1889: Januari D. 24 Th.

"D. 24 Th. Klart lugnt på morgon 9 gr. k. Sedermera under dagen 1–2 å 3 gr. kallt. På f. m. var jag i Nolhagen och skref mig till vittne på ett af Johannes Olofsson skrifvet qvitto å hyra 1887 för...

läs mer
1889: Januari D. 23 O.

1889: Januari D. 23 O.

"D. 23 0. Klart lugnt på morgon 9 gr. kyla. På f. m. voro Rydberg och jag hos herr Kasp. Åhman på Lilla Långared, jag var äfven i Långareds och Ljurs handelsbodar och hörde efter post. Hulda var i...

läs mer
1889: Januari D. 22 T.

1889: Januari D. 22 T.

"D. 22 T. Strömoln lugnt 6 gr. k. Var Rydberg i Wårgårda Jag var i Nolhagen. För öfrigt arbetade jag med bokklistring." Vinterdag i Iglabo

läs mer
1889: Januari D. 21 M.

1889: Januari D. 21 M.

"D. 21 M. Ström. lugnt 4 gr. kallt. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten till sjön från åkrarna. Jag hölls med bokgörning. Hulda väfver raffeltyg (Tyg tillverkat av uppriven lump.) till...

läs mer
1889: Januari D. 20 S.

1889: Januari D. 20 S.

"D. 20 S. Klart lugnt 5 gr. kallt. Rydberg och Hulda voro i Norunga kyrka, sedan blef Rydberg bjuden af Kyrkoherden Åstrand på middag i prestg. i sällskap med A. P. Larsson i Trollö. På e. m. var...

läs mer
4 November Onsdag

1889: Januari D. 19 L.

"D. 19 L. Strömoln, millväder. Rydberg körde timmer från Krutg. Emil körde sten från åkrarna till sjön, jag arbetade med böcker. Frun stökade som vanligt med hushållet. Hulda väfde. På afton snöade...

läs mer
1889: Januari D. 18 Fr.

1889: Januari D. 18 Fr.

"D. 18 Fr. Yrväder. På f. m. lät Rydberg bösta råg (Råg, som skulle användas till takhalm, tröskades ur genom att kärvarna slogs mot en med spjälor försedd s k böstebock.). På e. m. körde Rydberg...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: D. 1 Th.

"D. 1 Th. Klart, lugnt, 25 gr. varmt. Var jag i Långaredsboden och hemtade tidningen Idun, samt köpte snus. Gustaf Petersson håller på att inreda nya ladugården. August lade taket i stora rummet i...

läs mer
6 Oktober Söndag

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 30 T.

"D. 30 T. Klart lugnt 25 gr. varmt. Voro Rydberg och Hulda i Wårgårda. Jag lagade böcker åt Peter i Kyrketorp (Bråthalla) Emil mejade af sin råg." (Titelbilden föreställer Kvinnestad kyrka och sjö....

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 28 S.

"D. 28 S. Strömoln lugnt 22 gr. v. Var jag hos Benjamin på Kyrkebacken och hjelpte honom med att lägga Janini plåster bak öronen. För öfrigt var jag hemma hela dagen." (Titelbilden föreställer Carl...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 26 F.

"D 26 Fr. Mulet, var Rydberg och August i Nolhagen i Wårgårda och hemtade fönsterglas och låsar till nya byggningen." (Titelbilden föreställer Vårgårda Kungsgatan 1920) ◊◊◊---------------◊◊◊...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 20 L.

"D. 20 L. Strömoln, blåst, var Rydberg i Alingsås med spädgrisar der han sålde dem för 6 å 7 kr. per st. Jag var i Långaredsboden och hemtade post. På e. m. var jag i Nolhagalyckan och på Enekullen...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 17 O.

"D. 17 O. Klart, på m. 12 gr. värme. Vid m. t. 18 gr. v. i skuggan. Rydberg var i Wårgårda med timmer åt Herr Jonas Andersson. Jag var ute och plockade blåbär. På afton regn. Kl. 8 på afton höll det...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 16 T.

"D. 16 T. Lugnt, duggregn hela dagen med små uppehåll. Jag hyflade brädlappar till lådor. Rydberg körde timmer från Skogen. På afton korkade och hartsade saftbuteljer åt fruntimmerna. Jag var äfven...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 15 M.

"15 M. Hvarjerade med småregn och uppehåll 13 gr. värme. På f. m. var jag i. Långaredsboden och hemtade tidningar. På e. m. lade jag upp vedkasor på garfvarens vind, sedermera gjorde jag en pisk åt...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli D. 14 S.

"D. 14 S. Klart, lugnt 14 gr. värme. På f. m. var jag i sällskap med Fr. Gustafsson hos J. H. Österberg i Tolsg., der vi blefvo bjudna på kaffe med småbröd samt en bruning. På e. m. voro herrskapet...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 9 tT.

"D. 9 T. Strömoln. På e. m. var jag först i Ljurs bod, der jag sammanträffade med Hulda, sedan var jag i Långared och hemtade tidningar, under hemvägen var jag som hastigast inne hos Skollärarinnan...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 8 m.

"Dag 8 M. Mulet något regn. Rydberg körde bräder och läkten från Grefvasågen. Jag snickrade." (Titelbilden föreställer "Knusten" i sitt sågverk i Hudene. Foto Gustaf Ewald Vänersborgs Digitalmuseum)...

läs mer

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889: Juli d. 7 s.

"D. 7 S. På morgon strömoln 12 gr. v. blåsigt. På f. m. var jag ute och promenerade. Vid m. t. regn och åska. På e. m. än litet solsken, än litet regn. Österberg var hos mig en stund. Mellan 16–20...

läs mer
J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

J. W. A. YLLANDERS DAGBOK 1889 Juli D. 2. T.

"D. 2 T. Klart och varmt. Vore Rydberg, Hulda och Emil på Wårgårda marknad. Emil sålde gamla potatis der för 3.50 per tunna." (Titelbilden föreställer Vårgårda Marknad) ◊◊◊---------------◊◊◊...

läs mer

MEDLEM

När du blir medlem får du dessa förmåner:

 • 20% RABATT PÅ BOKEN "ORIGINAL PÅ BÖGDA" (för helårsmedlemmar)
 • NEDLADDNINGSBARA HISTORISKA KARTOR
 • TILLGÅNG TILL FOTOARKIVET
 • DELTA GRATIS I TIPSPROMENADER (varje månad från den 1/1 2022)
 • LÄSA SIDOR OM GÅRDAR OCH TORP OCH DE SOM BODDE DÄR
 • HUNDRATALS ADELSTAVLOR
 • VIDEO-BERÄTTELSER
 • LJUD-BERÄTTELSER
 • ...och ännu fler förmåner tillkommer...
MEDLEMSKAP KOSTAR BARA 149 KRONOR PER ÅR  eller 39  KRONOR FÖR 1 MÅNAD

ALLA, både medlemmar och icke-medlemmar får givetvis även i fortsättningen läsa ALLA BERÄTTELSER fritt!

GRATIS-medlemmar får berättelser direkt hem till sig i mailen.

Börja utforska hur livet var förr. 

 

DAGBOK 1889

6 December Fredag
"D. 6 Fr. Mulet. Bakade frun och Hulda."   Julbak i Hudene 1903. Foto Gustaf Ewald Julens största raritet i brödväg var vörtbrödet, som bakades av vört från julbrygden och siktat rågmjöl. Bilden visar hur man i åren omkring sekel­skiftet gräddade jullimpor i gården...

ÅRETS JULKLAPP "ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du förhandsbeställa boken ”ORIGINAL PÅ BÖGDA” och få den levererad före jul. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om ”Ljurskamjölnaren”, ”Ledsbackabarnen”, ”Anders Alf”, ”Petter-Smed” och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

KÄLLOR

Karl Eriksson "Gårdsägarna Torparn och Knekten"

Abraham Winka: "Iglabo - En gårds historia"

J W A Yllander: "Min dagbok året om 1889"

Svältornas Fornminnesförening: årsskrifter

ArkivDigital: Kyrkoböcker

Linnar Linnarsson: Ett flertal skrifter

Oskar Lidén: Svältorna och Livet i Svältbygden förr och nu

Köp den unika kartan

GÅRDAR, TORP, BACKSTUGOR I LJUR, ÖSTRA NÅRUNGA OCH VÄSTRA ORNUNGA.

Klicka på  kartan för att komma till butiken

IGLABO
Left Menu Icon