I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

MORDET I ÄNE

Denna berättelse är ursprungligen skriven av Stefan Svensson och publicerad på hemsidan www.nepotes.se

OND BRÅD DÖD I EN LANTIDYLL

Vid middagstid den 4 september 1852 splittrades den lantliga friden i Änet (Kvinnestads socken, Gäsene härad, i Västergötland, idag Vårgårda kommun) av ett skott. De flesta som hörde det reagerade, det var visserligen höst och därmed jakttider, men bössor var inte precis var mans egendom. Den ende i närheten som hade en bössa var en man vid namn Olaus. Men det var trots allt bara ett skott.

 ÄNE BY I KVINNESTAD

Dubbelhuset Västergården i Ljur byggt runt 1860

Äne by, som ligger strax öster om borgen i Kvinnestad är socknens äldsta och här finns kontinuitet sedan bronsåldern. Gårdsbebyggelsen i Äne är genomgående uppförd under 1800-talets senare hälft och illustrerar den omvandling som skedde i och med skiftesreformerna. Flertalet är uppförda som västsvenska dubbelhus med korsformig plan. Äldre byggnadstyper som enkelstugor och parstugor finns också representerade i Äne.

ERIK GUSTAF BELFRAGE

Kvinnestads kyrka

I bygden spreds ryktet att hemmansägaren och adelsmannen Erik Gustaf Belfrage från Hjelmeryd (senare Hjälmsryd, ett par gårdar som slukades av skjutfältet på 1970-talet) hade hittats död på Änets gärde. Först hade hans häst upptäckts av Andreas Andersson i Änet Nedergården. Andreas och grannen Johan Johansson förstod att något hade hänt eftersom hästen fortfarande hade sadel och betsel på sig. De letade och hittade Belfrage liggande på sidan strax bredvid vägen. Johan såg först bara lite blod runt munnen och trodde att Belfrage dött av ”blodstörtning”. Snart upptäcktes emellertid hans sår och man förstod att han blivit skjuten. Belfrages granne och vän Anders Gustafsson Pihl i Smörkroken fick reda på vad som hänt av en pojke från Änet, och begav sig till platsen. Pihl tog hem kroppen till Hjelmeryd och fick då hjälp av en annan granne, Anders Gustaf Johannesson. Provinsialläkaren ”Herr doktor G Varienius” tillkallades senare och gjorde en obduktion den 7 september. Då hade kroppen förts till Kvinnestads kyrka. Vid obduktionen fann man att den döde hade träffats av åtskilliga blyhagel, i buken, bröstet och i ena armen. Båda lungorna var blodfyllda och minst ett hagel hade genomborrat hjärtat. Han borde alltså ha dött snabbt.

MISSTÄNKTA MÖRDARE

Belfrage, 51 år gammal, var sedan flera år ensamstående; han och hustrun Ulrika hade separerat och hon bodde i Kållared, Ledet. Den förstfödde sonen Samuel hade lämnat hemmet och de två andra barn som Erik Gustaf och Ulrika fick dog när de bara var några veckor gamla. Belfrage själv hade inte bott mer än tre och ett halvt år i Hjelmeryd. På gården fanns också pigan Maja Stina Olofsdotter och drängen Johannes Andreasson. Misstankarna riktades snabbt mot en familj i Hjelmeryd. Det var Belfrages grannar och ovänner Johannes Olofsson och hans söner Olaus, Carl Peter och Anders Gustaf. Just den Anders som hade hjälpt till att forsla hem Belfrage, och just den Olaus som man visste hade en bössa och bodde i Björkatorpet inte långt från den övriga familjen. Olaus försörjde sig genom snickar- och byggnadsarbeten och verkar också behärskat konsten att smida. Trots misstankarna fick han också tillverka Belfrages kista. I familjen fanns också en dotter Maria Christina och ännu en yngre bror, som hette Svante.

Carl Peter Johansson född 11/7 1825 i Hjälmeryd, Kvinnestad. Död: 27/5 1900 i Hjälmeryd, Kvinnestad

Bengt Persson i Änet Backgården som tydligen var en handlingskraftig man gick senare på eftermiddagen tillsammans med några grannar hem till Johannes och hans söner och frågade efter deras bössa. Olaus som också var där sade då att han inte visste var den fanns. Han letade utan att hitta den. Johannes hustru, Ingrid, påminde sig så småningom att den hängde i kammaren. Johannes hämtade då bössan samt tog fram låset (avfyrningsmekanismen) ur ett skåp. ”Detta lås har jag inte nyttjat i sommar” sade han. Bengt Persson hade luktat på bössmynningen för att avgöra om den hade använts nyligen men inte kunnat avgöra vilket.

MORDVAPNET?

Jaktvapen från mitten av 1800-talet

Drängen Anders Andreasson i Änet Nedergården kunde senare vittna om att han bara några dagar före mordet sett en bössa hängande hemma i Olaus Johanssons stuga, utan att kunna avgöra om bössan var i användbart skick eller inte. Efter mordet hade han varit med hemma hos Johannes Olofsson och sett Olaus hålla i låset och säga att det inte varit brukbart på länge. Men han hade också tidigare hört av Olaus att han skjutit orrar under sommaren.

Morgonen före morddagen hade Belfrage ridit till Johannes Olofsson i Tormundsgärde för att ta hand om en sjuk ko. Han hade rykte om sig att vara läkekunnig när det gällde kreatur. Han kom hem igen på eftermiddagen. Då berättade han för sin dräng att hans häst hade skyggat för något vid bron i Änet och kastat av honom. Nästa dag red han på nytt till Tormundsgärde för att se till kon. Han passerade då grannarna i Smörkroken och talade om vart han skulle och att han inte räknade med att vara borta länge. Men han kom alltså aldrig tillbaka.

RÄTTEGÅNG I LJUNG

Tingshuset i Ljung anno 1776, Foto Birgitta Saunders

Redan den 23 september, drygt två veckor efter mordet kallades det ”urtima ting” i Ljung för att utreda vad som hänt. Där hördes hela 34 vittnen.

Det framkom att den främsta anledningen till fiendskapen mellan Johannes familj och Belfrage var en rättegång som Belfrage fört mot Johannes och som handlade om inteckningar i Johannes gård. Under året som gått sedan rättegången hade Johannes och hans söner enligt flera vittnen uttalat hot mot Belfrage. Bland annat skall sonen Anders Gustaf enligt Maria Larsdotter i Smörkroken ha sagt: “Han har gjort så mycket ondt att han vore värd att slå ett skott uti, och om inte vi göra det så är det väl någon annan som gör det.” Andra vittnade om att det hade gått så långt att Belfrage helst inte färdades själv förbi grannen utan lät pigan, drängen eller grannen Anders Gustafsson Pihl följa honom. Förre drängen Lars Andersson Storm kunde också intyga att under en tid ”Belfrage och hans tjenstefolk varit så rädda för Johannes och sönerna att de om qvällarna icke vågat gå till stallet med mindre det varit två i sällskap.”

VEM HAR INTE ALIBI?

Plogning efter två oxar

Man försökte fastställa var de misstänkta hade uppehållit sig under morddagen och om de hade något alibi. Maria Larsdotter i Smörkroken, Pihls fru, hade sett Anders Gustaf köra krok både på förmiddagen och under eftermiddagen, men visste inte var han gjort under de viktiga timmarna mitt på dagen (”krok” var en enkel plog som fungerade även på mycket steniga jordar). Enligt ett annat vittne hade Olaus varit hos Lars Johansson i Uddetorp som kunde intyga att Olaus hade varit hemma hos honom och hämtat en avskrift av en handling. Enligt andra uppgifter hade Olaus tagit med denna handling till Johannes Eriksson i Hjellby Kämpalycke (numera Jällby Kampelycke) och bett honom läsa upp den. Johannes Eriksson trodde att Olaus kommit dit vid halv tretiden. (Kan det ha varit så att dokumentet ifråga var någon inteckning i gården som Belfrage kunde använda för att tvinga dem från gården? Det skulle i så fall vara ett starkt motiv)

Ett viktigt vittne var en Anna Johansdotter. Vid tolvtiden hade hon kommit till Björketorpet vid Hjelmeryd för att besöka Olaus i ett ärende. Hon hade väntat i två timmar utan att träffa Olaus. Däremot hade brodern Anders Gustaf varit i Olaus hem när Anna anlände, men snart gått därifrån. När Anna gick hem hade hon sett Anders Gustaf köra krok. Lars Johansson i Tyrestorp hade däremot mött Olaus vid tvåtiden på eftermiddagen, vid grinden till Hjellby gärde. Inte så långt därefter hade både Johannes Eriksson och Olaus dykt upp i Tyrestorp i Hjellby. Där hade de alla fått bud om Belfrages dödsfall. Det var drängen i Kämpalyckan som varit i Vårgårdatrakten och fått reda på dödsfallet på vägen hem. Drängen tyckte inte att nyheten gjorde något större intryck på Olaus. Först efter en stund hade han yttrat ”Han är väl inte död”?

Ytterligare ett vittne kunde intyga att Johannes och Anders Gustaf hade varit hemma både vid tiotiden och vid tvåtiden den 4:e september. Men varken Johannes, Anders Gustav eller Olaus hade något riktigt bra alibi för tiden runt halv ett som antogs vara tiden för mordet.

De andra två syskonen, Carl Peter och Maria Christina, hade enligt egen utsaga rest till Borås redan dagen innan mordet och inte kommit hem förrän på kvällen den 4:e. Därför visste de inget om vad som hänt eller var de övriga i familjen befunnit sig. Johannes sade själv hade han arbetat med skor hela dagen utom när han sett till kreaturen. Anders Gustaf sade att han hade kört krok fram till tio på morgonen då han fått gå över till Olaus med en ring till kroken som gått sönder. Olaus som var smideskunnig hade lagat ringen och därefter, enligt egen utsaga, vid tolvtiden tvättat av sig och gått mot Hjellby, mött Lars Johansson, gått till Kämpelyckan och sedan till Tyrestorp ungefär som de andra vittnena hade berättat. Han hade inte mött Lars Johansson förrän vid två-tiden. Detta berodde enligt Olaus på att han hade lagt sig och somnat någonstans längs vägen. Att vittnet Anna hade mött Anders i Olaus stuga berodde enligt Anders på att han hade gått in i Olaus’ kammare för att hämta något och därefter begett sig hem igen för att fortsätta krokkörningen.

Syskonens utsaga motsades åtminstone delvis senare av Stina Persdotter i Änet Backgården som sett Olaus i Änet Nedergårds gata vid tiotiden på förmiddagen. Men hon hade inte sett om han hade någon bössa med sig.

En mycket viktig detalj var ju Olaus´ bössa. Flera personer hade sett bössan hemma hos Olaus far Johannes före mordet. Enligt familjen skulle den yngre brodern Carl Peter ta låset (avfyringsmekanismen) till en smed för att laga det, och bössan hade funnits i några veckor hemma hos Johannes.

Efter denna första rättegångsdag fördes den huvudmisstänkte Olaus till kronohäktet i Alingsås med de övriga fick återvända hem.

Nästa rättegångsdag, den tredje november, framkom det att Olaus varit förhörd i samband med att en man vid namn Peter Person från Ornunga omkommit under en hemresa från Alingsås.

HÅRDHÄNTA MÄN

Utredningen och rättgången gick vidare. Under den nionde rättegångsdagen kom åklagaren så med nya anklagelser. Nu gällde det att bröderna slagit sina föräldrar samt en bonde Carl Jonsson i Galstad(?) Mellomgården.

Gustaf Johansson i Galstad Östergården vittnade att han sett Johannes och Carl Peter komma gående på vägen. De bråkade och svor. Gustaf såg hur Carl Peter hötte med knutnäven och knuffade sin far, dock utan att ”Johannes Olofsson deraf omkullfallit”. Johannes genmäler att det nog var så det sett ut men att ”detta uppträde endast varit ett skämt”.

Anders Jonsson i Hagaskog vittnar vidare om att Olaus och Carl Peter kommit in till Carl Jonsson i Galstad Mellomgården och att Carl Peter gett Carl Jonsson en örfil, att han inte sett mera våld men att även Carl Jonsson hustru efteråt haft ”en blånad å ena ögat”.

Även Johannes i Fägred säger sig ha sett Olaus och Carl Peter komma in till Carl Jonsson och att Carl Peter både gett Carl Jonsson en örfil och hustrun en spark.

Lars Andersson Storm och Maja Stina Olofsdotter vittnade om att Anders Gustaf vid ett tillfälle hade hotat att strypa sin mor om hon inte teg, enligt Lars hade han dessutom tagit sin mor om munnen eller strupen.

Nu anklagas också Anders Gustaf för att hotat och förebrått vittnet Lisa Petersdotter i Baggebol för hennes vittnesmål. Enligt vittnen har han senare på kvällen kommit hem till Lisa, sökt gräl med hennes son och sparkat henne i baken när hon stod vid spisen så att hon vara nära att falla in i eldstaden.

DOMEN FALLER

Den 10 januari 1853 hölls de sista förhören, det var då den tionde rättegångsdagen. Domstolen överlade och presenterade sin dom: Man fann att bevisen inte var tillräckliga för att binda Olaus Johansson för mordet på Erik Gustaf Belfrage. Inte heller ansåg man det bevisat att han slagit sina föräldrar. Däremot var han ju anklagad för ytterligare ett mord och skulle därför överföras till Alingsås för att rannsakas för detta mord. Likaså gällde för Anders Gustaf att man inte ansåg att det fanns tillräckliga bevis för att han haft del i mordet. Man ansåg det bevisat att han slagit Lisa Persdotter, men inte att det var en direkt hämnd för att hon vittnat mot honom. Men framför allt fann man det bevisat att han tagit stryptag på sin mor och hotat att strypa henne och därför skulle han ”…för detta emot sin moder föröfvade våld mista lifvet genom halshuggning, i hvilken bestraffning äfven inbegripas ansvaret för … Lisa Persdotter ..”.!

Inte heller mot Carl Petter räckte bevisningen för hans inblandning i mordet. Däremot hade han bevisligen slagit och knuffat sin far på vägen över Asklanda gärde. För detta och för att ha gett Carl Jonsson en örfil blev också han dömd att mista livet genom halshuggning!

Länsmansboställe i Baltaks socken från slutet av 1700-talet. I ett av rummen förvarades fångar. Foto Gustaf Ewald.

Med denna för oss fullkomligt absurda vändning kunde historien vara slut. Men som en äkta västgöta-klimax finner vi i kyrkböckerna att trots dessa dödsdomar fick båda bröderna barn inom 4 år. De undslapp alltså inte bara dödsstraffet utan hade även sluppit ut från fängelset eller det straffarbete de troligen fått istället inom ca 3 år. Hur kom sig detta?

Carl Petter gifte sig två gång och fick sex barn, samtliga födda efter att han skulle ha avrättats. Han dog år 1900.

Olaus dog tre år tidigare än brodern. Vid tillfället för mordet var han redan gift och hade fyra barn, varav ena barnet, dottern Johanna fötts endast en månad före mordet. Han fick sen ytterligare fem barn tillsammans med hustru Anna Andersdotter. Han dog 1897.

Anders Gustav gifte sig med Anna Greta Abrahamsdotter och de fick en pojke och en flicka, båda födda efter mordet.

DÖDSSTRAFFET

Dödsstraff för olydnad mot föräldrar hade införts 1608 av Karl IX tillsammans med ytterligare några brott mot tio guds bud och liknande, enligt de lagar som framställdes i Moseböckerna. Det gällde att svärja (mened), ocker(oskälig ränta), falsk vittnesmål, hor(otrohet), tidelag (sex med djur) samt homosexuella handlingar i tillägg till det kanske mer naturliga dödstraffet för dråp.

Trenden med hårdare straff fortsatte för övrigt hela 1600-talet och på 1700-talet var det enligt uppgift 68 olika brott som kunde ge dödsstraff. Medan tingsrätter tvingades att följa lagen och döma ut hårda straff, hade högre rätter rätt att mildra straffen och gjorde det ofta.

I mitten av 1800-talet började det över huvud taget bli ovanligt att dödsstraff verkställdes. Enligt en genomgång av över 400 avrättade från 1750 till 1865, dödsstraffets ”höjdpunkt” i Sverige, finns heller inte en enda ”olydnad mot förälder” nämnd. Man kan alltså anta att hovrätten mildrade domen till straffarbete och eventuellt senare benådade männen.

Ett drygt årtionde efter mordet, 1864, ändrades också lagen så att dödsstraff bara kunde utdömas i mycket sällsynta fall, och dödsstraffet försvann helt ur lagstiftningen efter 1921 (fredstid) och 1973 (även krigstid).

Sveriges enda giljotin. Den har endast använts en enda gång, år den 23 november 1910 då kyparen Johan Alfred Anderson avrättades.  

SLÄKTEN BELFRAGE

Ätten Belfrages adelsvapen

Erik Gustaf Belfrage föddes den 29e november 1801 i Gate som son till Conrad Belfrage och hans hustru Stina Månsdotter. Han gifte sig den 25e juni 1820 med den sex år äldre Ellika Olofsdotter. Endast ett halvår efter bröllopet, på julafton 1820 föddes en son, som fick namnet Samuel.

Deras andra barn, en dotter, Fredrika, föddes den 11 juli 1823 i Brandshålan, Borgstena. Hon dog endast en vecka gammal. Nästa barn blev en pojke, född i december 1826, men även han dog mycket ung, endast en och en halv månad gammal.

Johan Anton Belfrage sonson till den mördade Erik Gustaf Belfrage

Samuel växte upp och gifte sig två gånger. Den första gången med Eva Kajsa Pettersdotter som var fyra år äldre än Samuel. Nästa hustru hette Anna Rebecka Pettersdotter och hon var 23 år äldre än Samuel. Han fick bland annat sonen Johan Anton.

Erik Gustafs farfar hette Bernt Conrads och hans hustru Ulrika Eleonora. Hon var av den adliga ätten Cederstråhle (Nr 1563). Bernt Conrad föddes den 4e januari 1798 i Tummarp Kölaby. Han gifte sig med Ulrika Eleonora 1766 när han var bara 18 år gammal. Ulrika Eleonora, som var född i november 1741, var då 25 år gammal.

Bernt Conrads far hette Erik Bengt Belfrage, född 1722. Han var först gift. 1845, med adelskvinnan, Anna Maria Gyllenhaal (Nr 814). 1782 dog Anna Maria och året efter gifte Bernt Conrad om sig med Maria Elisabet Cederstråhle, som var syster till sonen Bernt Conrads hustru Ulrika Eleonora Cederstråhle.

Erik Bengt var i sin tur son till Nils Belfrage och Brita Elsa Stårck, dotter till Axel Johan Stårck (Nr 233) och Brita Kafle (Nr 70).

Nils Belfrages fader var överstelöjtnanten Bengt Belfrage och modern hette Sofia Lilliehöök af Fårdala (Nr 1).

Bengts far Hans Belfrage, kallade sig Befritz, adlad Belfrage, till Esperöd och Hult i Naglums socken, Älvsborgs län, Säffle i By socken, Värmlands län, mm, föddes den 19e januari 1614 i Kirkaldy, Skottland. Han kom till Sverige tillsammans med modern, Margareta Merser, 1624 och bosatte sig i Brätte, dar han var handlande. Staden Brätte flyttades dock till Vänersborg och där fortsatte han som handelsman. Senare blev han rådman i Vänersborg och tillförordnad borgmästare. Han adlades den 3e december 1666, (introducerad 1668 under nr 782). Efter sin död den 13e november 1688 begravdes han i Naglums gamla kyrka där han ligger begraven tillsammans med sina båda fruar. Hans gravsten återfanns 1920 i skadat skick och är nu uppsatt i Vänersborgs kyrka. 1638 gifte han sig i Brätte med Elisabet Segolsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o m. överstelöjtnanten Henrik Sahlefeldt, vars son blev adlad Sahlefelt. Efter hustruns död gifte han 1658 om sig med Brita Roos af Hjelmsäter (Nr 51).

Urfader till den adliga ätten var Hans far riddaren och generalamiralen Guilelm Belfrage från Skottland.

Källa: Stefan Svenssons hemsida www.nepotes.se (här finns det mycket intressant läsning om Ornungabygden)

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: