I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

TRÖLLE-JOHANNA

Karta över stugorna runt Trillebacka

I fattigstugan på Trölle (Trillebacka) i Asklanda socken, söder om Vårgårda i Västergötland, fanns det två rum. I det ena bodde ”Trölle-Johanna” och ”Boens Ingrid”, och i det andra bodde ”Ferma-Petter”.

Johanna Andersdotter, ”Trölle-Johanna”, föddes i på juldagen 1840, troligtvis på Västergården i Asklanda där hennes far var bonde liksom hans far hade varit. Modern, Annika Larsdotter var från Gisslagården i grannsocknen Ornunga.

När hon var liten kunde hon inte prata rent. Det påstods, att hon en gång sagt: “Far dog när han gick och läste, och mor dog när hon var liten.”

Johanna var det yngsta barnet i en syskonskara på åtta barn med tre systrar och fyra bröder. Den tolv år äldre brodern Johannes råkade illa ut i livet och ”strök omkring” på bygden. Ett tag var han i Halland för att sen komma till Göteborg där han dog i kolera 1853, endast tjugofem år gammal.

Brodern Anders Magnus var sju år äldre än Johanna. Han kom att bli ägare till en av Västergårdarna i Asklanda. Hans svärfar hette Sven Andersson, men kallades allmänt ”Store-Sven”. Han hade blivit ägaren till gården redan 1823, endast tjugotre år gammal.

Store-Sven kunde inte klara ekonomin, varför han måste sälja gården. Därvid tog han undan Orrehallen som avsöndring. Förmodligen kunde Sven inte läsa, varför han inte förstod handlingarnas innebörd. Han visste inte att han var ägare utan gjorde dagsverken på stamgården. Mågen Anders-Magnus, Trölle-Johannas bror, tog över gården på 1860-talet och fortsatte då att göra dagsverken på stamfastigheten trots att han var ägare till marken han brukade.

Store-Sven med fru bodde kvar hos mågen och dottern även om det blev trångt om utrymmet. När Sven gick bort var han nästan 90 år gammal.

I början av 1860-talet hette en ägare i Västergården Anders Svensson. Sannolikt var Lille-Sven dennes far. Vid samma tid var det en ägare som hette Anders Andersson. Eftersom man vanligen använde förnamnet var det svårt att hålla reda på alla som hette Anders, varför en fick heta ”Såken”, en ”Tassen”, en ”Lill-Anders” och en ”Bergel”. ”Såken” med familj emigrerade till Amerika. “Tassen” flyttade till Fjällåsen i Nårunga.

När Johanna var en liten flicka flyttade familjen till Trillebacka under Galstad i samma socken. Torpet kom dock att förflyttas administrativt under 1860-talet att tillhörde då Skattegården i stället för Galstad.

Skörd och upptagning av säd på Store-Hansa i Ulvatorp i Halland. Mannen går med lien och två kvinnor i hucklen knyter nekar. Foto Davida Svensson 1932

När hon växt upp gick hon borta på dagsverken och tjänade ungefär 50 öre om dagen och fick maten gratis. Hon var stark och duktig att arbeta. När bönderna grälade på henne för att hon gjorde för stora neker, sa hon: “En får göra summa små och summa mindre.”

På Trillebacken skulle hon komma att stanna hela sitt liv ända tills hon kom in på fattighuset 47 år gammal. Där kom hon att tillbringa 32 år innan hon dog 79 år gammal år 1919.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: