I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

VACKRA AUGUSTA OCH RESTAURANG 55:AN

Augusta Maximiliana Andersson, ”Vackra Augusta”, ägarinna av restaurant 55an till 1931. Foto 1937

Restaurant 55:an (även kallad Källaren 55:an) var ett anrikt serveringsställe i kvarteret Lammet vid Drottninggatan 55 på Norrmalm i Stockholm. Restaurangen, som hade sitt namn efter husnummer “55”, existerade mellan 1863 och 1981 men hade sina rötter i en vinhandel från 1790-talet. Restaurant 55:an var en av Anders Zorns stamlokaler när han vistades i Stockholm.

F.L. Dahls vinhandel på 1860-talet.

Hörnhuset vid Drottninggatan 55 / Bryggargatan 2 (fastigheten Lammet 9) och några gårdsbyggnader uppfördes ursprungligen 1760 av murmästaren Johan Daniel Elfström. Den tidigare bebyggelsen hade utplånats av Klarabranden 1751. Beställare för dåvarande Lammet 25 och 26 var spannmålshandlaren Frederick Lund.

Efter 1794 ägdes huset av vinhandlaren Georg Daniel Nescher (1753–1827) som inrättade en större vinhandel i den delen av byggnaden som vette mot Drottninggatan/Bryggargatan. Han följde sin far och styvfar i sitt yrkesval och blev vinhandlare. Han fick burskap 1776 och drev då sin styvfaders Carl Rolands källare Gripen i De la Gardieska huset på Drottninggatan 29.

Mellan 1781 och 1792 var Nescher inspektör vid vinprovningen i Tullhuset vid Skeppsbron.

År 1863 ägdes vinhandeln av en F. L. Dahl. I en samtida annons kunde man bland annat läsa. ”Uti huset No 55 Drottninggatan, hörnet af Bryggaregränden, försäljes, till de billigaste priser, alla slags Winer, såväl från nederlag såväl förtulladt, hvaribland fina Champange, Bourgogne, Rhenska, Spanska, Portugisiska, flera sorter Desert-Winer […] samt för öfrigt allt som hörer till en väl fournerad Lagerkällar” och allt enligt en priskurant som fanns på stället. Om man handlade över 50 buteljer vin fick man rabatt och gratis förpackning.

Salongen på Restaurang 55:an, 1920-tal.

År 1876 började fröken Augusta Andersson från Skövde som piga i rörelsen vilken betecknades schweizeri. Ett schweizeri var i Sverige på 1800-talet en sorts kafé med alkoholservering. Beteckningen skapades när invandrade schweiziska konditorer i början av 1800-talet startade utskänkningsställen i Sverige där de serverade kaffe, te, choklad och likör.

Det var mamsell Hedvig Schönberg som anställde den då 20-åriga Augusta. År 1879 flyttades schweizeriet till hörnet med husnummer 55 som sedermera gav stället sitt namn.

 

Restaurant 55ans originalskylt

Enligt gammal sed skyltade man med en vinlövskrans. Den var tillverkad i plåt, hade gröna löv och lila druvklasar samt “55” i mitten skrivet i guld mot vit botten. Efter en renovering på 1880-talet ansågs 55:an som den elegantaste schweizerilokalen i Stockholm.

År 1894, efter 17 år på 55:an, arrenderade Augusta Andersson själv stället och 1901 blev hon ägare. Hon hade då även engagerad sig i restaurangbranschens frågor och var en av grundarna av Stockholms Hotell- och Restaurantförening.

Augusta Andersson 1880-tal.

Fröken Andersson, även känd som ”Vackra Augusta”, var inte bara vacker utan även en driftig affärskvinna som lagade god mat. Under fröken Anderssons ledning skulle 55:an bli en populär mötesplats för framträdande skådespelare, författare och konstnärer. Bland dem fanns Anders Zorn som i början av 1900-talet hade både ateljé och lägenhet i en tidigare fotoateljé i längan mot Bryggargatan.

Med jämna mellanrum hyrde Zorn hela restaurangen för egen del. Här hade Klubben Klothilda sina sammankomster varje tisdag. Klubben bildades 1913 av Zorn och omfattade hans närmaste vänner, bland dem August Strindberg, Albert Engström och Carl Larsson. Man ägnade sig åt kägelspel på en av Djurgårdsbrunns värdshus kägelbanor, därav det fyndiga namnet.

I sin biografi över vännen Anders Zorn beskrev Albert Engström hur ett besök på 55:an kunde te sig: “Vi hämtades till och från sammanträdena i landåer. Sedan vi slutat spelet för kvällen […] åkte vi till 55:an, där vi mottogos av värdinnan, fröken Augusta Andersson, i köket innanför restaurangen. På dess vitskurade träbord var supén, riklig och god, uppdukad, och när vi tillfredsställt magens krav, spelade någon av flickorna på stället upp till dans på handklaver. […] Han kallade rummet världens trevligaste kök och jag har ingenting emot att instämma i omdömet.

Hörnet Drottninggatan/Bryggargatan Stockholm. Restaurang 55an och Biograf Londons skyltar syns på fasaden. Foto från 1964.

År 1907 utfördes en genomgripande ombyggnad av hela huset efter ritningar av arkitekt Rudolf Arborelius. Då fick 55:an en ny granne: Biograf London.

Efter Zorns död 1920 övertogs hans ateljé av restaurangen och gjordes om till salong, i vilken en tavla dedikerad till Augusta och målad av Zorn smyckade väggen.

Efter 55 år som värdinna på 55:an stängde ”Vackra Augusta” 1931 och lämnade arbetslivet, förmögen och aktad. Hon förblev ogift och avled 1938. I sitt testamente avsatte hon 75 000 kronor för bildandet av Augusta Anderssons Understödsfond. Stödet skulle gå till “behövande änkor och barn efter sådana avlidna personer, som drivit egen hotell- eller restaurantrörelse i Sverige, så ock till behövande personer, som drivit sådan rörelse, utgiva understöd“.

Efter hennes död renoverades och moderniserades lokalerna och verksamheten fortsatte i nya former in på 1980-talet. 1981 byggdes huset om igen. Biograf London försvann och blev Restaurang London medan restaurang 55:an blev butikslokal. 55:ans skylt togs ner för gott och skänktes till Stadsmuseets samlingar.

________________________________________

Källa: texten är hämtad från Wikipedia.

 

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: