I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

HANNA PÅ KYRKEBACKEN

Hanna Benjaminsdotter foto lån av Ulf Petersson

Torpet Kyrkebacken låg sydväst om Iglabo och Iglabo sjö (röd streckad väg). Denna väg passerade nord om ”Haralds kulle”.

Kyrkebacken – klicka på kartan för att få en större bild

Det fanns också en gammal väg som kallades Kyrkevägen (blå streckad). Den gick öster om sjön och förband Gundlered och Iglabo med Ljurs by och dess gamla kyrka. Läs om kyrkan här: www.iglabo.se/b66

Torpet Kyrkebacken låg på Stommens och delvis Iglabos marker. Anledningen till att platsen och torpet kallades Kyrkebacken finns att finna längre bak i tiden.

Enligt uppgifter i Ljurs kyrkobok för 1622–66 får man veta, att Ljurs sockenmän i juni 1626 “sammanskutit på var (svårläst ord) till Liurs kyrkias upbyggande 2 1/2 t, spannemåhl och ähr således på samma åhr föga mehr än hälften upbygd nämbl. Denn nedre dehlen, emot dhet som nuförtiden befinnes”.

Av olika orsaker tycks bygget ha avbrutits och återupptogs inte förrän 1642. Vilka dessa orsaker var vet man väl inte så noga, men kanske ligger det någonting i den tradition som levat kvar, att man varit oense om platsen för kyrkbygget.

En del av Ljursborna ville redan från början bygga kyrkan en kilometer längre västerut och skulle en natt ha forslat bort det framkörda virket till denna plats, som låg på Stommens mark och än i dag heter Kyrkebacken.

 

Ljur Västergården boningshuset har det västsvenska dubbelhusets planlösning ett bra exempel på en tidig av denna hustyp, byggt omkring 1860. Foto Anders Wallander Vänersborgs museum.

En del av Gundlered Västergården (observera ej samma gård som Ljur Västergården som avbildas ovan) ägdes i början av 1820-talet av Olof Torstensson och hans hustru Elin Gunnarsdotter. De kom på obestånd och måste med sina sju barn bosätta sig i backstugan Källeberg.

Den förstfödde sonen Andreas, född den 13e november 1807 dog bara 6 veckor gammal.

Sonen Anders, född 1809, gifte sig med en Brita Svensdotter från Tolsgården och övertog Frälsegården.

Petter Olofsson, född 1812, gifte sig till torpet Lyckorna invid Iglabo. Han ägde även Iglabo gård mellan 1835 och 1839 då han tvingades sälja den på exekutiv auktion. Petter kallades i folkmun ”Kala-Petter”.

Ljur Kämpagården får en ny veranda på 1920-talet. Den revs i början av 1970-talet. Från vänster syns David Johansson (1892-1988) Lillegården. Person nr 3 är kanske Gottfrid Svensson Högelid

Andreas, född 1815, blev ägare till Ljur Kämpagården. Han var gift med Maja Johansdotter från Krusagården i Horla.

Karl föddes den 16 maj 1822. Han bodde på torpet Ekedal och senare på Enekullen under Frälsegården. Han var gift med Anna Katarina Pettersdotter, född 1827 i Hjulsered. Paret fick fyra barn. Den förste sonen Alexander föddes den 12e december 1850. Dottern Matilda föddes i Ekedal 1853. Då hade med största sannolikhet sonen Alexander redan dött eftersom han inte finns med i husförhörsprotokollen. Tre år efter Matilda föddes dottern Wilhelmina Albertina och sist kom Johan Fredrik till världen den 2/12 1858, ett halvt år efter att fadern redan varit död. Dottern (Ma)Tilda reste till Amerika. Karl förolyckades genom drunkning i Iglabosjön den 21 juli 1858 när han var 36 år gammal och bodde med familjen på Ekedal.

Dottern Maja-Stina var gift med skräddaren Johannes ”Fjutt” i Ekedal (Hagen).

Olof och Elins dotter Katarina Olofsdotter gifte sig med Anders Larsson på Kyrkebacken.

Anders Larsson, föddes i december 1817. Han hade odlat upp torpet Kyrkebacken, som låg på Stommens och delvis även Iglabos mark, på 1840-talet. Han dog den 19 november 1859 och i bouppteckningen som upprättades den 28 december samma år fick hustrun Catharina Olofsdotter rätten att bo kvar på torpet till sin död.

Catharina och Anders hade två söner, Benjamin och August. Benjamin var född den 29 augusti 1844 och August, som tog efternamnet Ljungberg, nästan exakt tre år senare. August reste så småningom till Amerika och Benjamin övertog torpet.

Benjamin Andersson arbetade på närbelägna Iglabo. Det var vanligt att patronerna skrämde upp torparna så att de inte vågade knysta, men Benjamin vände på bladet. Han var en sträng herre, som bestämde över både sig själv och andra. Som Benjamin var mycket duktig att sköta sina åligganden ville husbönderna inte stöta sig med honom, och därför fick han arbeta som han själv ville.

Benjamin och hans hustru Maja-Stina hade tre söner och tre döttrar. Hustrun dog en vecka efter att dottern Hanna föddes 1888. Maja-Stina var då bara 45 år gammal. Fadern Benjamin kom dock att leva mycket länge. Han dog 1951 vid en ålder av 93 år.

Sonen Albert, född 3e juli 1872, var lägenhetsägare och kyrkvaktmästare i Algutstorp.

Oskar Victor föddes ett år efter Albert. Han var gårdssmed och snickare vid Lagmansholms egendom.

Dottern Hulda Serafia, född 3/3 1878, var gift med lägenhetsägaren Emil Johansson i Hökåsen.

Naemi Victoria föddes den 3e maj 1881 och dog 1922 i Vänersborg. Hon flyttade till Kullings-Skövde Korsgården i november 1903 som hushållerska och där blev hon fosterdotter till Johan Andersson Sax och hans hustru Kristina Jonasdotter. och tog namnet Johansson. Hon gifte sig 1915 med Gustaf Andersson Andell, som var handlanden i Vänersborg.

Karl Gottfrid född 11 januari 1884 gifte sig till en större gård i Stora Mellby.

Hanna på Kyrkebacken på Iglabos trappa. Hon står längst uppe till höger

Hanna Maria Benjaminsdotter föddes på nyårsdagen 1888. Knappt en vecka efter att hon kommit till världen dog hennes mor, Maja-Stina Jonsdotter i en ålder av 45 år.

Efter det att fadern dött 1951 var Hanna ensam på torpet. Hon stannade kvar där ända till sin död 1962.

En del av de äldre i bygden kommer fortfarande ihåg Hanna och hur man bar mat till henne på torpet, speciellt under högtider. Hanna var en storsnusare och ”öste in snus med sked”.

Bror Jonsson född 1951 berättar om Hanna på Kyrkebacken:

 

Hanna Benjaminsdotter på Kyrkebacken 1/1 1888 – 1/7 1962

Tre till fyra veckor före sin död 1962 tvångsomhändertogs Hanna till ett hem i Vårgårda (troligen dagens Kullingshem) efter ett beslut av dåvarande socialchefen Knut Kjellberg. Hon ansågs troligen inte klara sig själv på sitt torp. Hanna blev så arg och ledsen över detta så hon matvägrade bland annat och några veckor senare avled hon. Tragiskt slut på ett långt och strävsamt liv kan tyckas men kommunen såg väl ingen annan lösning.”

När Hanna skulle “deporteras” till “hemmet” hämtades hon i taxi, troligen av en annan Hanna, nämligen hanna Oscarsdotter från Frälsegården. Hon var ortens taxichaufför. “Hanna på Kyrkabacken” ville inte alls lämna sitt trygga om än usla hem och gjorde förstås motstånd, bland annat ville hon absolut ha med sig sin katt och fick också in den i taxen, men precis när de körde iväg slängde taxichauffören ut den och så åkte de iväg till den stackars Hannas inspärrning på “hemmet”.

Bror minns också när han blev ombedd av sina föräldrar att gå till Hanna med mat ibland, det värsta han visste då Hannas katter gjorde lukten i hennes hus både äcklig och stark.

Efter hennes död den förste juli 1962 blev Kyrketorpet ett ödetorp.

När Hanna dog, försvann en av de absolut sista torparna i bygden.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: