I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

SOLDAT NETZ PÅ BÄCKHULT

Vimmerby

Vimmerby är en gammal småländsk stad känd sedan 1100-talet då danskarna härjade här och brände ner staden för tredje gången. Staden bygger sin historia på handel med oxar och tillverkning av skinn och läderhantverk. Ännu i slutet på 1700-talet hade staden färre än tusen invånare. Stadens ansvarige för uppsikten över skjutsningen och den som försedde de resande med hästar och vagnar hette vid denna tid Anders Guth. Senare blev han stadstjänare och skulle hålla ordning i den lilla staden. Även hans far hade innehaft detta ämbete och det var kanske inte så konstigt eftersom rådmannen, som hade det yttersta ansvaret för rättskipningen, även han hette Guth och var en nära släkting.

Storebro bruksgård Storebro Järnbruk, vid Stångån, Småland. Foto Sigurd Emanuel Hofrén

Anders gifte något av de första åren på 1800-talet med soldatdottern Maja Gustava Schörling från Björkö socken i Jönköpings län. De fick åtminstone tre söner och det är den äldsta av dessa som vi skall följa. Han hette Anders Fredrik och han kom till världen en tidig sommardag 1815. Han hade lyckan att födas i ett relativt välmående hem och först när han var tjugo år behövde han ge sig av för att försörja sig själv.  Han var först dräng i Älåkra söder om Vimmerby och därefter på torpet Fårudden under Storebro Gods.

Farshults soldattorp, exteriör med hustru Gustava Front och soldaten Karl August Front på trappan. Kalmar Länsmuseum

Tjugotvå år gammal flyttade han till Rumskulla, djupt inne i de småländska skogarna mellan Vimmerby och Eksjö, och där gifte han sig med den två år äldre Sara Samuelsdotter från Ingatorp, en dryg mil väster om Rumskulla. Han blev precis som sin morfar soldat och tog soldatnamnet Thorgny. Den unga familjen flyttade in i soldattorpet Bäckhult och fick därmed ett halvt tunnland egen mark att odla sitt uppehälle på.

Interiör av ett soldattorp. Foto Örkeneds hembygdsförening

Det lilla torpet var ungefär 30 kvadratmeter stort och bestod av ett stort kök som samtidigt fungerade som vardagsrum och sovrum, samt en kammare och en inbyggd förstuga. Väggarna var timrade och taket var täckt av näver och torv. Roten försedde torpet även med ett fähus, en lada och ett dass. Som soldat hade Fredrik även rätt att få en ko, några får eller en gris, några höns, utsäde, ved, bete för kreaturen samt rätt att låna en häst som dragdjur så att han kunde köra sina få strån säd till kvarnen.

Ett år efter bröllopet berikades soldatfamiljen med en liten dotter, som fick namnet Sara Maria. Namnet Sara ärvde hon efter modern, mormodern och mormors mor. Den lilla nyfödda flickan drabbades snart efter födsel av otäcka ”bölder”, troligtvis böldpest, och dog bara två månader gammal.

Ett och ett halvt år senare föddes sonen Anders Johan, som senare visade sig inte vara riktigt som alla andra. Han drabbades av ”fallandesot” (epilepsi) och fick lida av detta hela sitt liv.

Snart fick familjen tillökning igen, denna gång med en dotter. Som brukligt var vid denna tid fick hon samma namn som sin bortgångna syster. Sara Greta, som var hennes fullständiga namn, skulle komma att bli en mycket omskriven person, men av helt annan anledning än man kanske kan förvänta sig. Därtill kommer vi lite senare i berättelsen.

På Bäckhults soldattorp skulle Fredrik och Sara komma att få ytterligare tre barn, men när de två sista föddes hade fadern bytt soldatnamn från Thorgny till Netz. Varför detta skedde är oklart. I framtiden kom alla i familjen att benämnas Netz som efternamn.

Det sista barnet familjen fick nöddöptes till Johannes Petter. Han dog redan dagen efter han kommit till världen. Därmed hade Sara fött sex barn, men två hade dött som små spädbarn. Det äldsta barnet Anders Johan hade ”fallandesot” men de övriga tre var välmående.

 

Soldater vid Bohusläns regemente I 17, någon gång 1860 – 1870. Okänd fotograf/Armémuseum

Endast en och en halv månad efter Johannes Petters födelse dog modern, Sara, i vattensot, i dag kallat ödem, ett tillstånd där stora mängder vatten samlas i kroppen. Soldat Fredrik Netz stod då ensam med fyra barn, sonen Anders Johan, fjorton år gammal och sjuklig i epidemi, Sara Greta, tolv år, Carolina nio och Carl August fem. Som soldat var han borta en hel del från torpet på övningar eller arbetskommenderingar. Då behövde han en hustru som inte bara tog hand om barnen men även ta hand om torpet. Då var det hon som skulle sköta djuren, ge dom hö, mjölka, se till att skörden bärgades, så på våren och underhålla byggnaderna.

 

En soldatfamilj i soldattorpet Fröset under gården Lund Hånger i Värnamo. Soldat ingick i Jönköpings infanteriregemente I 12 där Fredrik antagligen även tjänstgjorde. Foto Armémuseum

Fredrik var med andra ord absolut tvungen att skaffa en hustru till sig och mamma till barnen. Valet föll naturligt, i alla fall på den tiden, på husets piga, Johanna.

Nästan exakt ett år efter första hustruns död gifte Fredrik sig med den tolv år yngre Johanna Danielsdotter. Inom tre år fick de två döttrar, Clara Maria och Albertina.

Därmed var ordningen återställd i det lilla soldattorpet, i alla fall för ett tag. Den relativa friden skulle emellertid snart komma att ruskas om av en fruktansvärd sjukdom som skulle komma att förändra livet för ett av barnen för alltid.

_____________________

Läs fortsättningen på denna berättelse här: www.iglabo.se/b264 Då får vi lära känna Fredrik och hans första hustru, Saras, dotters otroligt tragiska öde som kvinnan i skogen

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: