I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

BROTTET LÖNADE SIG

Denna berättelse är en fortsättning på TVÅ FAMILJER FULLA AV FULA FISKAR. Om du inte läst den från början kan du läsa den här: www.iglabo.se/b224

_______________________

Fångtransport

1851 skulle Nätt transporteras från ett rannsakningsställe till Varberg fästning men lyckades rymma från sina väktare. Direkt efter flykten rånade han en undantagsman vid namn Sellgren i Nyebro utanför Torup i Hallands län.

Därefter begav han sig mot Skaraborg, där han under flera månader var på stöldturné på de lokala marknaderna. Efter att ha stulit en häst på Vänersborgs marknad begav han sig till marknaden i Ulricehamn i början på december. Där sammanträffade han med den tidigare nämnde Johannes Hansson Löf och Jon Johansson från Långaryd i Brämhults socken strax norr om Borås.

Den tredje mannen i sällskapet hette troligtvis Jon Johansson, ”Långaryden” kallad, men även en man vid namn Benjamin ”Bente” Svensson och en annan som hette Per Andersson från Bredaryd var möjliga deltagere i komplotten. Under alla omständigheter föreslog denne tredje man helt frankt att de gemensamt skulle råna postdiligensen från Jönköping. Såväl Nätt som Löf tyckte att detta var en utmärkt idé och bad Johansson, vi förutsätter härefter att det var just Johansson, som var från trakten, att göra upp en plan för rånet.

De tre bovarna begav sig tre och en halv mil ut i skogen till ett avlägset beläget torp, där de förberedde rånet under tre dagar tills de märkte tecken på att någon uppmärksammat deras intrång i torpet.  De rymde då ut i skogen där de gömde sig i en vecka under bar himmel, varefter de begav sig till det ställe där de tänkt genomföra rånet. Platsen låg en dryg kilometer från Gammaltorps postgård i Hällstads socken, nordväst om Ulricehamn, och var försett med en grind, som stått öppen hela hösten. Det fanns inga gårdar eller torp i omedelbar närhet så de borde kunna slå till utan att bli störda av nyfikna bönder. De stängde grinden för att tvinga diligensen att stanna och därefter försåg de sig med varsin stör från en gärdsgård och lade sig i diket för att avvakta offrets ankomst.

Postdiligens på 1860 talet på sträckan Lidköping  Skövde  Hjo Foto 1860 till 1869 Järnvägsmuseet

Den 16 december avreste postiljonen Sven Stille från Jönköping med två värdefulla postväskor, av vilka den ena skulle avlämnas i Gammalstorps postgård för vidare transport till Borås, och den andra väskan skulle föras vidare till Göteborg.

Postens förärade tjänsteman Stille skjutsades från Gullered i Redväg till Gammalstorp i Ås av den fjortonårige skjutsgossen Per Gustaf Josefsson från Gullered. Strax före midnatt under starkt mörker befann sig mitt för torpet Svedjan på Kråkhults ägor i närheten av Gammalstorp. Där tvärstannade hästarna framför en igenstängd grind.

Skjutsgossen Per Gustaf steg ner från vagnen för att öppna grinden och då rusade tre män upp ur sina gömställen och anföll den överraskade postiljonen, Sven Stille, bakifrån. Jon Johansson tilldelade honom det första slaget i huvudet med stören, varvid skjutsen utropade: ”hvad vill du min gubbe?”. Därefter ramlade Stille blödande ihop på marken och tystnade. Rövarna gav sig då även på skjutspojken med sina störar och slog honom blodig.

Sedan våldsverkarna satt Stille ur stånd att försvara sitt anförtrodda gods, som låg bakom honom i åkdonet, tog rövarna bägge väskorna och avlägsnade sig skyndsamt från brottsplatsen. Den skadade skjutsgossen lyckades öppna grinden och körde fram diligensen till Gammalstorp.

De där boende postbönderna underrättades om det skedda ock gav sig genast i väg för att spåra brottslingarna. Vid grinden där rånet skett fann de två av missdådarnas använda störar, vilka var mycket blodiga, men i övrigt kunde de inte upptäcka något under den mörka natten.

Innan sökpatrullen hunnit fram till brottsplatsen hade förövarna ljudlöst hunnit bege sig ut i skogen till ett närbeläget gömställe.

Postsäckar märkta Jönköping från 1850

När rånarna kom fram till platsen, där de kände sig någorlunda trygga, öppnade de båda väskorna de stulit och tog ur postsäckarna. Själva väskorna lämnade de tomma på platsen. Sen fortsatte de sin flykt djupare in i skogen minst en mil bort innan de påträffade en lada som de gick in i. Inne i ladan delade de upp bytet sinsemellan. De större sedlarna delades upp i tre lika högar medan de mindre byttes mot varandra på ett slumpmässigt sätt.

Lornjett

Förutom pengarna fanns även några brev, en ”lorgnett” (lornjett är glasögon utan skalmar med ett eller två glas) med guldinfattning, som antogs tillhöra greve Sparre på Torpa, 3 styck skjortknappar av guld och två fruntimmerssaxar. Dessa värdesaker fick Nätt som del i bytet.

När bytet var uppdelat mellan de tre bovarna, grävde de ner säckarna och breven under några buskar och stenar ute i skogen ett stycke från ladan. I säckarna fanns även en del blanketter till 1000 riksdaler bankosedlar men av dessa tog de endast några stycken som de använde som omslag, medan de övriga blanketterna gömdes tillsammans med säckarna.

Om du inte läst berättelsen från början kan du göra det här: www.iglabo.se/b224

Läs nästa del i berättelsen här eller klicka på bilden nedan:

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: