I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

KAFFE FÖRBJUDS

MÅTTET ÄR RÅGAT

Mordet på Gustav III 16 mars 1792

Då Gustav III dog, två veckor efter de mördande skotten på operabalen i Stockholm våren 1792, var hans son och tronföljare Gustav Adolf endast 13 år gammal och omyndig som regent. Därför tillsattes en förmyndarregering, under hans farbror hertig Karl, men under stort inflytande av greve Gustaf Adolf Reuterholm. Den senare, som var den verklige regenten under de år Gustav Adolf var omyndig, förde en mycket sparsam politik och tvingade både fint folk, borgare, bönder och allmoge till indragningar i sin levnadsstil.

Kopparstick av Gustaf Adolf Reuterholm (Nr 217) Se hans antavla här.

Reuterholm skickade ut skrivelser till landets alla hörn där lät han folket förstå att det fanns en allmän önskan att den yppighet och det överflöd som stigit till synnerlig höjd, måtte hämmas och avläggas, men att däremot en för alla nyttig måttlighet och sparsamhet beivrades.

Som goda svenskar skulle vänner och grannar sluta överenskommelse om att sluta konsumera vad helst som kunde tyckas vara överflödigt och umbärligt, speciellt utländska varor. Det påpekades från de högre makterna, som redan då viftade med pekpinnen över folk och fä, att konsumtionen av varor från utlandet gjorde oss till utlänningarnas skattetjänare.

Folket upplystes också, i all välvillighet, av makthavarna att när folket upphörde med konsumtion av utländska varor hjälpte det inte bara den svenska ekonomin utan bidrog också till ett större välbefinnande för dem själva.

Broddetorps gamla kyrka tecknad 1690 av Johan dä Peringskiöld

I Broddetorp, liksom i andra församlingar, avsade sig både prästerskapet, med kyrkoherde Johan Peter Rhodin i spetsen, såväl som andra ståndspersoner i församlingen samt deras hustrur och barn allt bruk av dyrbara och kostsamma utländska varor, speciellt klädesplagg. Dock skulle man få fortsätta att nyttja de utländska plagg man redan ägde.

Då grannar och vänner antingen för ro skull eller för ”oundvikliga” högtidliga tillfällen träffades och då kom i åtnjutande av förplägnad, vare sig mitt på dagen eller på kvällen, skulle antalet rätter begränsas till högst tre eller fyra, samt endast sådana dryckesvaror förtäras som producerades i landet. Alla utländska likörer skulle förkastas och försvinna ur hemmen.

I Sverige fick kaffet sitt genombrott på 1700-talet © Bridgeman IBL

Vid de så ofta förekommande eftermiddagsbesöken skulle det ytterst skadliga kaffedrickande upphöra i vetskap om att detta ruinerat mången både till hälsa och förmögenhet. Kaffedrickande hade under de ett hundra år som drycken funnits i Sverige utvecklat sig till en exklusiv eftermiddagsdryck för de välbeställda. Även om kaffet förbjöds redan 1756 fortsatte de priviligierade att åtnjuta detta svarta guld vid sina samkväm.

Även menige mans hustrur, döttrar och pigor skulle avsäga sig bruket av all utländsk produktion, såsom dyrbara sidentygsmössor, kostsamma silkeskläder, sidenband och spetsar. Även dyrbara färger som coccinell (en röd färg som ficks av insekter) och indigo (en blå färg som fås av en blomma) skulle förbjudas. Bomull och turkiskt garn skulle inte användas för att tillverka tyger.

Männen, deras söner och drängar, skulle vara tillfreds med kläder tillverkade av hemmagjort grått eller melerat tyg utan några kostbara färger, samt att använda hakar och hyskor i stället för importerade knappar, spännen och beslag.

Bondbröllop på medeltiden

Överhögheten påminde även allmogen om att det numera var ”överenskommet” att stora och långsamma bröllop, som ju orsakade mycken kostnad och dryga utgifter, skulle begränsas till två dagars festande, varefter gästerna, med undantag av den närmaste släkten, skulle avlägsna sig.

Maten vid bröllopet skulle begränsas till fyra rätter, vari dock icke enkel mat, gröt och kakor var inräknade, och inte heller drycker och brännvin. Seden med ”skålpeng”, det vill säga att under mycket buller och bång samla in pengar till brudparet, skulle inskränkas till det yttersta.

Överflödiga måltider vid begravningar blev genom en kunglig förordning förbjudna.

Sveriges förmyndarregering med Reuterholm i spetsen ansåg även att den gamla seden att en havande kvinna tog med sig ett större antal ogifta och gifta kvinnor till kyrkan för att hon skulle bli välsignad inför sitt förestående födande, var överdriven och därför alldeles för dyr. Antalet medföljande kvinnor begränsades till fyra.

Tobaksrökning på 1600-talet

Tobaken förorsakade stora utgifter inte bara för staten utan även för den enskilde och därför beslutades det att endast den som var över 25 år skulle få använda tobak. Den importerade sjöskumspipan förbjöds likaledes.

I allra störst välvilja och med stor vältalighet fick Reuterholm det svenska folket att underordna sig statens behov av att spara pengar och kanske medförde det ett nyttigare liv, vem vet…

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: