I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

207. DEN OLYCKLIGE AMERIKAFARARE

Runt omkring Hols kyrka. Foto Johan Hammarstrand

1871 hette innehavaren av torpet Mellantorp i Hols socken August Andersson. Han var född i början av december 1844 på torpet Kvia i samma socken.

När August var i tjugoårsåldern var han dräng på en närliggande gård i ett par olika omgångar. Emellan återvände han till faderns torp och hjälpte honom att ta hand om detta. 1871 övertog han torpet efter föräldrarna och dessa fick då vara ”i brödet hos sonen August”.

Nyårsafton 1872 gifte han sig med den trettiotreåriga änkan Helena Nilsdotter från grannsocknen Horla. Helena hade en dotter som var tolv år gammal och hette Emma Charlotta Johansdotter. Hon fick börja som piga när hon var endast 15 år gammal och när hon, 1880, var tjugo år emigrerade hon till Amerika.

August och Helena fick två egna barn, sonen Carl Werner och dottern Augusta Olivia.

Några månader efter dotterns födelse drabbades August av ”Amerikafebern”. Helena var gravid och August ansåg sig inte klara av att ta hand om ytterligare ett barn på det lilla torpet. Amerika med sina oändliga möjligheter lockade som en hägring långt borta i ett okänt land.

Han hade emellertid inte de 150 kronorna som fodrades till biljetten, varför han gick runt i bygden och lånade pengarna mot reverser som hustrun skulle betala av på med de pengar han tänkte sända hem från Amerika.

Passagerare, ”packade som sillar”, som skall med en Amerika-båt

Hösten 1877 tog han båten över Atlanten för att bli ännu en i den långa raden av amerikafarare.

August fick inte arbete omedelbart, så det kom inga pengar till Helena, och hon klarade därför inte av de överenskomna avbetalningarna på reverserna. Med tiden tröttnade gäldenärerna och när de inte fick några pengar över huvud taget rev de Helenas hus och tog virket, som betalning för reverserna som August skrivit på.

Helena och barnen tvingades flytta in i ladugården hos djuren, som åtminstone gav dem lite värme. Där i en kalvkätte födde Helena en son, Axel Benedictus den 17e mars 1878, långt efter att August lämnat henne och åkt till Amerika.

Med ytterligare ett barn att ta hand om behövde Helena absolut ett riktigt hus till sig och sina barn, men ingen ville gå i borgen för henne, vilket snickarna krävde för att påbörja arbetena.

En man, som var “procentare” och allmänt kallades för “Övratorparen” efter gården Övratorp, visade sig dock villig att skriva under som borgenär. Han skrev inte sitt riktiga namn, som var Johannes Andersson, utan “Övertorparen”.

Bygget på Helenas hus kunde äntligen starta och i december 1878 stod det färdigt.

Emigranter på en Amerikabåt

August återvände hem från Amerika tio år senare, men efter bara fyra år hemma hos familjen emigrerade han igen. Sen tog det ytterligare sexton år innan August återvände till sin hustru och sina barn som då hade hunnit blivit vuxna.

Om August ville rädda sig själv eller familjen från fattigdomen vet vi inte, men helt säkert är att det var hustrun Helena som fick dra hela lasset hemma på torpet. De bodde sen hos sonen Axel som tog namnet Berg. Där dog de under 1920-talet, förhoppningsvis hade de då försonat de problem som skiljts dem åt ett par gånger.

______________________________

Berättelsen om “Den olycklige Amerikafararen” ingår i boken “ORIGINAL PÅ BÖGDA” och den kan köpas här:

https://www.iglabo.se/shop

______________________________

Du kan läsa mer om Amerikafarare här: https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5ra_f%C3%B6rsta_amerikafarare

 

 

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: