I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

EN KISTA AV GULD

Jordberga gods

Elinor Krabbe berättade:

Jag är född Krabbe,

När jag 8 eller 9 år tog pappa med oss till Jordberga gods där den dåvarande ägaren visade oss runt.

Vilken upplevelse som liten flicka, dessa vackra rum. Här kunde nog prinsessor bo. Jag vet att man var andäktig och satt på kanten av de vackra möblerna. Vi blev bjudna på saft och vågade knappt dricka för man var så rädd att spilla.

Det fanns en öppen spis i gigantiska mått med Krabbes vapen i. Den var så stor att man kunde krypa in i den.

KRABBE ÄTTERNA

Om den linjen på Krabbesläkten tillhör oss vet jag inte. Krabbe är adlat i två (tre/Red. Anm.) omgångar (Krabbe af Svaneby Nr 46, introducerad på Riddarhuset 1625, Krabbe af Krageholm Nr 21, introducerad 1664 och Krabbe Nr 2149, introducerad på Riddarhuset 1789/Red. anmärkning) och har en av de äldre vapensköldarna i riddarhuset.

Släkten kommer ifrån början från Danmark och har en mycket tragisk historia.

Gamle Krabbe blev adlad av Sveriges konung (kan inte årtal) men adeln i Sverige gillade inte detta och baktalade därför Krabbe för spioneri. Han blev då tagen och ställd inför rätta. Han blev dömd för spioneri och arkebusering på Malmö stortorg. Men det kom till kungens kännedom att det var baktaleri från den svenska adeln och det skickades ut en kurir för att stoppa arkebuseringen.

Men denna kurir kom för sent.

ARKEBUSERAD

Krabbe blev avrättad och hans änka som ägde Marsvinsholm och var född Marsvin, sålde Marsvinsholm och bosatte sig i ett mindre hus på ägorna. Hon ska ha murat igen alla fönster förutom det som var mot Malmö stortorg och sörjt sig till döds.

För pengarna hon fick vid försäljningen av sitt gods så lät hon tillverka en kista i rent guld med fantastiska figurer och ornament på.

Den stod i Krabbes kyrka (även den kyrkan besökte jag som barn med min familj).

Kistan var så värdefull och besökare bröt av figurerna bla vingar på på änglarna mm.

Då bestämdes det att kistan skulle grävas ner på hemlig plats, och så blev det. Ingen visste var kistan tog vägen.

Gudstjänsterna i kyrkan fortsatte och under predikningarna stod prästerna i predikstolen och skrapade med fötterna.  Då fick någon se att det var något som glimmade till. Kistan var alltså nedgrävd under predikstolen. Kistan grävdes upp och står numera i Krabbes kyrka bakom galler till beskådning. (Den såg jag som barn).

Och jag kommer ihåg herren som visade oss kyrkan, han hade dessutom döpt en av sina hästar till Krabbe. Alla dessa personer som vi i vår familj mötte under denna korta resa var mycket trevliga och tillmötesgående och delade med sig av denna fantastiska historia.

Och jag som alltid älskat historier, sagor, myter, sägner mm sög åt mig som en törstig björk, och gör fortfarande.

Det verkliga livet är verkligen ofta mer spännande än dikten.

JÖRGEN KRABBE

(21/8 1633 Varberg – 26/1 1678 Malmö)

Jörgen, naturaliserad Krabbe af Krageholm [friherre Krabbe, men ej introducerad], till Krageholm samt Ingelstorp i Ingelstorps socken, Kristianstads län och Baldringe i Baldringe socken, Malmöhus län. Född 1633-08-21 på Varberg.

Efter utländska resor sekreterare i danska kansliet, men lämnade denna sin anställning vid Skånes avträdelse och blev svensk undersåte 1658.

Introducerad 1664-06-14 på svenska riddarhuset under nr 21 bland adelsmän.

Friherre 1676-01-12 (ej introducerad).

Blev för det han under kriget stämplat för Danmark dömd från liv, ära och gods 1677-11-06. Arkebuserad 1678-01-26 i Malmö och slöt, såsom barnlös, själv sin svenska adliga ätt.

”Han gjorde, efter Skånes övergång, svenska kronan stora penningförsträckningar och stod en tid i konung Carl XI:s synnerliga nåd samt fick skriftlig försäkran att bliva antingen landsdomare i Skåne eller vice president i Göta hovrätt.”

Gift 1661-08-25 i Malmö med Jytte Tott, född 1644, död 1707, dotter av danska riksrådet och befallningsmannen på Malmö slott Otto Tott, till Näs, Sövde och Eriksholm, och hans 2:a fru Dorte Holgersdotter Rosenkrantz, samt syster till Knut Tott, naturaliserad Tott.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: