I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

197. Den brända staden

Brändes Norevalla av danskarna 1852?

Inte så långt från Älingabäckens utflöde i Säveån nedströms Norska (Nårungska) bro på gårdarna Öna och Barnegård låg i fordom tid Norevalla stad. Liksom Babylon, Rom, Paris och London så genomströmmades staden av en flod. Det var Säfe å. Det berättades om stenlagda gatorna som lär ha varit namngivna. En gata som hette Södra gatan låg direkt vid vattnet. En bro förband de båda stadsdelarna på var sin sida om ån.

Säve å fick sitt namn av sjön Säven som förr skrevs Säfia eller Siwsiör.

På nuvarande Barnegårdens ägor var bl. a. en stenlagd gata och en oval ljungkulle knapp 100 meter lång och 30 meter bred, som omringade en ljungkulle.

Nårunga kyrka 1892

Staden Norevalla har givit namn åt pastoratet Nårunga. Söder om Nårunga ligger Skogsbygden som tidigare kallades Norska Skogsbygden. Detta berodde inte på att församlingen bestod av norrmän, utan för att trakten tillhörde Norunga (som det skrevs på 1800-talet) och att det var de avlägsna skogsbygderna som tillhörde pastoratet.

1347 skrevs namnet Nårungum. Prästen i kyrkan hette då Anders, men Nårunga kyrka är betydligt äldre. Den äldsta byggnaden uppfördes av trä men byggdes senare om av grov sten. Den blev med tiden så stor och fin att den var den vackraste och rymligaste i Gäsene och Kullings härader.

Nårska bro, nuvarande bro byggdes 1857

Prästen reste över den gamla valvbron i Nårunga, Norska bro, som är en förkortning av Nårungska bron, på sin prästväg till pastoratets kyrkor. Den är byggd i en valvteknik som vi lärt via grekerna av Sumererna på Abrahams tid. Svante på Mossen i Ljur socken var på sin tid en skicklig valvbyggare, men han levde långt efter att Norevalla stad hade försvunnit.

Bron vid Häradsvad. Foto Gustaf Ewald 1924

Norevalla lär ha blivit nerbränd av danskarna vid två tillfällen. Första gången 1252 efter att de drog sig tillbaka efter slaget vid Härsvabro (Häradsvads bro) och den andra på 1500-talet. Efter den sista branden byggdes staden aldrig upp igen.

För övrigt finns det många forngamla ting runt omkring Säveån i denna bygd. Man har bland annat funnit stenåldersfynd på gården Önas ägor. Det finns flera gravfält, uppresta stenar, ättebackar och stenkummel som skapats till minne i forna tider.

På 1920-talet intervjuades en då 80-årig man som berättade att man i mitten av 1800-talet grävt på platsen för staden Norvalla, men att då man hittade aska och benrester stoppade länsman arbetena. Platsen användes senare som fotbollsplan och då grävdes all sten upp och forslades bort, så den riktigt sanna historian om Norevalla får vi nog aldrig veta.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: