I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

STRILATORPET

Sofia Charlotta, 1744–1818, prinsessa av Mecklenburg-Strelitz, drottning av England, en avlägsen släkting till Christian Fredric von Strelitz på Strilatorpet

Strax söder om Alingsås ligger den lilla vackra sjön Lilla Färgen och orten Hjälmared, som idag är en förort till Alingsås. Här i en flygelbyggnad till gården lär Gustaf II Adolf ha övernattat 1612. På gårdens ägor låg torpet Forsen, som långt in på 1800 och 1900-talet i folkmun kallades ”Strilatorpet”.

Forsen, eller ”Strilatorpet”, har sin egen romantiska kärlekssaga, som var lika intressant då som nu. Vi får gå tillbaka till början av 1800-talet för att kunna berätta historien om mannen av börd och kvinnan av folket som blev förälskade i varandra.

I början av 1800-talet behärskade Napoleon stora delar av Europa. Hans kejsardöme sträckte sig ändå till provinsen Mecklenburg i Östra Tyskland. Där i Mecklenburg föddes 1785, fyra år innan den franska revolutionen, Christian Sasse von Strelitz, son till en förmögen adelsman.  

Som ung man deltog Christian i kriget mot Napoleon på Tysklands sida. Han blev emellertid tillfångatagen under striderna och fördes till Frankrike, där han placerades i ett fångläger. Han lyckades dock fly ur lägret och efter många äventyr kom han med ett svenskt fartyg till Göteborg, med förhoppning att kunna ta sig vidare hem till Mecklenburg.

Alingsås i slutet på 1800-talet

Fartyg som seglade mellan Göteborg och det krigshärjade Europa var få och svåra att komma med, så Christian hade mycket tid att fördriva i Sverige. En dag följde han med några handlare som skulle åka till Alingsås. Medan hans reskamrater gjorde affärer på torget i staden strövade Christian omkring och plötsligt stötte han på en vacker ung dam och han blev genast blixtförälskad.

Den unga kvinnan hette Anna Cajsa Wallin och var dotter till trädgårdsmästare Wallin på Nolhaga slott.

Plötsligt fick Christian inte så brått att resa hem igen, utan han stannade i Alingsås för att kunna umgås med sin nya kärlek. Han hade flytt från fånglägret i Frankrike och var medellös, varför han blev tvungen att skaffa en anställning. Med hjälp av Anna Cajsas far fick han ett arbete som snickare på slottet i Nolhaga.

Det unga kärleksparets förlustelser och lycka resulterade i att Anna Cajsa blev med barn och födde en son, som fick samma förnamn som fadern, Christian Fredric, född på sensommaren 1810. I och med att Christian fått ett ”oäkta” barn kunde och kanske ville han inte återvända hem till Tyskland.

Mitt i högsommaren året efter sonens födelse, gifte de båda sig i Alingsås, varpå Christian skrev ett brev hem till föräldrarna i Mecklenburg för att meddela den glada nyheten och för att få föräldrarnas samtycke och välsignelse. Han hoppades förstås också få ekonomisk hjälp och en möjlighet att återvända hem med sin hustru och lille son.

Hans planer slogs dock i spillror av modern, som blivit änka, när hon blev ytterst förbittrad över sonens självsvåldiga tilltag genom att gifta sig med en ofrälse och dessutom få ett ofrälse barn. Detta var fullständigt oacceptabelt för den högadliga modern, varför hon gjorde honom arvlös och förbjöd honom att återvända hem.

Christian och hustrun, Anna Cajsa, hade inget annat val än att inrätta sig så gott som det gick i tjänstebarackerna på Nolhaga slott. Ett drygt år efter bröllopet föddes dottern Anna Maria. Glädjen blev dock inte särskilt långvarig. Sommaren efter dotterns födelse, dog sonen Christian Fredric, nästan exakt tre år gammal.

Ovanpå allt elände förlorade Christian sitt arbete som snickare på Nolhaga slott. Christian, Anna Cajsa och dottern Anna Maria flyttade då till det lilla torpet Forsen på Hjälmareds gods mark vid sjön Lilla Färgen söder om Alingsås. Godset ägdes vid denna tid av häradshövding Bengt Wollter Hessle. På gården arbetade han som gårdssmed och snickare. Han var läraktig och gjorde ett bra arbete.

Torpet Forsen — Strilatorpet

Christian, född som adelsman och försvarare av de tyska färgerna anpassade sig till livet som enkel torpare och hantverkare i Sverige. Han blev en duktig möbelsnickare och en möbel av honom lär finnas på Nordiska museet. Under sin tid som torpare förenklade han sitt namn till Kristian Strelitz. Där på torpet Forsen levde familjen i all enkelhet ett så lyckligt torparliv som möjligt. Då folket i bygden hade svårt att uttala Strelitz så blev det ”Strilen” och därför fick torpet namnet ”Strilatorpet”.

Paret fick ytterligare fem döttrar, varav en dog som barn. Den äldsta dottern Anna Maria flyttade hemifrån när hon var femton år för att bli piga i Ving, moderns hemsocken.

1836 dog den före detta tyska adelsmannen Christian Fredric von Strelitz på sitt torp Forsen, 56 år gammal.

Efter makens död flyttade änkan och de tre yngsta döttrarna till Tvärbäcken, några kilometer norr om torpet, som varit deras hem i över tjugo år. Anna Cajsa levde i ytterligare sexton år tills om dog som 65-åring.

En sprudlande kärlekssaga mellan en tysk adelsman och en enkel svensk flicka hade fått sitt slut efter att långsamt men säkert glida in i 1800-talets svenska verklighet.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: