I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

HUGGER IHJÄL BRODERN

Berghems kyrka och Prästgård

En kamp för hustruns värde

Eric Bergin

År 1660 högg Eric Bergin ihjäl sin bror Daniel. Deras fader hette Gunnar Berginus och moder var Anna Molithæa Kaxe. Sonen Eric var faderns adjunkt och han friade till en illa beryktad flicka i Skövde. Hon var ”hustru Reginas dotter”. Daniel var däremot förlovad med en adlig änka. Detta gav anledning till en tvist mellan bröderna. Det handlade om vems hustru skulle få sitta främst i kyrkan. Daniel sa: ”såsom de äro qvinnor till, få de fuller skålerne”. Detta gjorde Eric väldigt uppretad, varpå han grep en kniv och stötte den fem gånger i Daniels rygg, som därmed föll ner död framför faderns kammardörr den 22 juli 1660.

Eric flydde till Danmark men kom snart tillbaks till Sverige för han tänkte åka vidare till Norge. Han blev dock gripen och fördes till Skövde, där han dömdes till döden.

Han halshöggs 1661.

Både fadern och andra trodde att Eric fått en trolldryck av ”hustru Regina”.

Gunnar Berginus

Eric och Daniels fader Gunnar var född 1589 i Berghems prästgård, Marks härad.

År 1609 begav sig Gunnar Bergin ut i världen för att studera. Han började sin bana i Greifswald där han disputerade två gånger, den 5 oktober 1609 och den 24/1 1610 under professor mag. Johannis Trygopheri (1580–1626, professor i historia).

Den 30 oktober 1613 skrevs Gunnar Bergin in vid universitetet i Wittenberg och tog där en magisterexamen den 20/9 1614. Han ska också ha tagit 34 kandidater där under professorn Ambrosius Rhodius (1577–1633, professor bland annat matematik).

Efter detta bevistade Gunnar Bergin många olika tyska universitet: Rostock, Leipzig, Giessen, Helmstadt och sedan återigen Greifswald. På dessa olika universitet fick han umgås med många stora och lärda män.

Gunnar Bergin kom till Stockholm år 1615 och i en av hans böcker har rikskanslern och greven Axel Oxenstierna hedrat honom med orden: ”Människolivet är liksom ett spel med tärningar. Om det som du mest behöver inte faller ut, Bör du själv rätta till det som ödet gav.”

Under dessa rader har den lärda doktor Johan Messenius skrivit: ”Ett liv utan lärdom är döden, och en levande människas begravning.”

År 1620 (det finns även uppgifter om år 1615) blev Gunnar Bergin rektor för Skara katedralskola.

Han prästvigdes år 1621 av biskopen i Skara, Sveno Svenonis och efter att ha varit rektor i cirka sju år blev han prost och kyrkoherde i Skövde stad med tillhörande kontrakt.

Giften

  1. Cirka 1620 med Anna Molithaea.
  2. Cirka 1649 med den adliga jungfrun Margareta Lenck.

Gunnar Bergin dog måndagen den 11.2 1661. Dagen innan hade han hållit en märklig predikan i Skövde stads kyrka om arbetarna i Wingården.

Gunnar Bergin begravdes av biskopen Mag. Hans Kempe.

Gunnar Bergins barn med Anna Molthaea:

Elisabeth (1623 Skövde-1658 Skövde)

Gm Andreas Ambjörnsson Omoenius (25/3 1608 Öms-6/9 1684 Biskop

Christina (11/1627 Skövde-11/1696 Kyrkefalla

Gm 15/8 1643 Joen Larsson Uplänning Björnberg (Nr 359)(11/3 1589 Bogesund-31/12 1663)

Britta (1629 Skövde-)

Maria (1630 Skövde-)

Gm1 1648 Jonas Salanus (12/1 1622 Uppsala—12/1 1652 Skara

Gm2 Peter Rigman

Eric Bergin (1632 Skövde1661 Skövde)

Högg ihjäl sin bror Daniel 1660. Halshuggen 1661

Mathias (1634 Skövde-)

Daniel Bergin (1635 Skövde-1660 Skövde)

Blev mördad av sin bror Eric 1660

Malin Bergin (1636 Skövde)

Gm Jonas Brink

Catharina Bergin (1640 Skövde-1674 Norra Vånga)

Gm1 1657 Joh. Rhydelius (13/7 162120/1 1669)

Gm2 Henr. Schyherin (-28/6 1696) son till Haqv. Andrese, Skölvene

Johannes Jan (10/5 1643 Skövde-4/18 1716 Skölvene)

Gm Margareta Schylverin

Källor

– www.skarastiftshistoria.nu/Medlemsblad1002.pdf , nedskriven artikel om Gunnar Bergin av prästen Anders Bidberg år 1758 utifrån Gunnar Bergins egna dag- och reseböcker.

– Svenska adelns ättartavlor

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: