I DAG ÄR DET

DEN 18 APRIL

VALDEMAR OCH VOLMAR

Gustaf Volmar Sylvander, född 25 januari 1816 i Karlshamn, död 29 maj 1882 i Kalmar, var en svensk historiker och skolman. Han är mest känd för sitt livsverk Kalmar slotts och stads historia i fem band, vars första del kom ut 1864.

Mansnamnet Valdemar eller Waldemar är ett gammalt nordiskt namn besläktat med det slaviska namnet Vladimir som lär betyda 'världens herre' eller 'prisad för sin makt'. Enligt vissa källor bygger det slaviska namnet i sin tur på tidigare germanska rötter, enligt andra källor anses de slaviska och germanska formerna gå tillbaka till samma indoeuropeiska rötter.

En person som bar namnet var Valdemar den store, dansk kung på 1100-talet. Han fick namnet efter sin morfars far, storfursten Vladimir II Monomach av Kiev. Namnet har burits av flera danska kungar. I Danmark firas Valdemarsdagen den 15 juni.

Namnet var mycket populärt i början på 1900-talet. Därefter avtog det i användning för att åter öka i slutet av seklet. Numera finns det ungefär 15 000 män som heter Valdemar i Sverige.

Volmar är ett mansnamn av tyskt ursprung. Det är sannolikt en sidoform av Volkmar eller Folkmar, vilket är sammansatt av Folk- ('folk') och mar- ('berömd'). Med stavningen Wollmar har namnet funnits i svenskan sedan slutet av 1500-talet. Sedan 1993 förekommer det som dagens namn i den svenska almanackan, tillsammans med Valdemar. Enligt en annan teori kommer Volmar av namnet Volkmar (folk + berömmelse).

Namnet är ett arvnamn inom adelssläkten Yxkull. Betydelsen är världens herre eller prisad för sin makt.

Namnet är mycket ovanligt i Sverige, speciellt som tilltalsnamn. Det finns endast några hundra män i Sverige som heter Volmar. Namnet förekommer även som efternamn.

DEN 18 MAJ

ERIK SAMT ERIKSDAGEN

 

Erik XIV 1533–1577 Målning av Domenicus Verwilt

Erik, samt stavningsvarianten Eric, är ett nordiskt mansnamn av germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder 'ensam' eller 'alltid', och en efterled som betyder 'härskare, kung' eller 'stor, mäktig'.

Det äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på nu försvunnen sten i Kusta, Uppland: ”Erik och suir och Tonna satte denna sten efter Gudmund sin fader”.

Det har sedan äldsta tider förekommit som kungligt namn i Norden. Datumet i almanackan är tillägnat Erik den helige som enligt legenden mördades den 18 maj 1160 och därefter blev föremål för en stark helgonkult. Eriksdagen var länge en helgdag i Sverige.

Namnet är efter Karl det näst vanligaste mansnamnet i Sverige och ett av de få som varit vanligt i alla tider. Senast på 1990-talet hade det en av sina många popularitetstoppar, då det efter Markus var det näst vanligaste namnet på nyfödda pojkar. I statistiken för årtiondena från och med 1920-talet tillhör Erik de tio vanligaste namnen på pojkar födda under 1920–30-talen samt 1980–90-talen och årtiondet 2000-talet.

På 1930- och 1940-talet var namnet också vanligt i dubbelnamn som Jan-Erik, Karl-Erik med flera. Jerker, Jerka och Jerk är varianter av namnet Erik. Den finska formen är Erkki, den tyska Erich och den engelska Eric.

Det finns över 300000 män som heter Erik i Sverige.

Namnsdag för Erik, i både Finland och Sverige, är sedan medeltiden 18 maj.

Eriksdagen har varit en allmänt spridd dag för betessådd i det svenska bondesamhället. Grödor som lin, korn och andra grödor som såddes sent på säsongen, kunde sås på Eriksdagen. På några håll kallades dagen för ”hampadagen”.

DEN 18 JUNI

BJÖRN OCH BJARNE

Bjarne Hemming Natt och Dag

Björn (Bjørn på norska och danska), även stavat Biörn, är ett förnamn, och ett efternamn, känt sedan vikingatiden. Det har latiniserats till Biornus och till Bero. Namnet förekommer på en runinskrift från 1000-talet på en sten i Sanda, Södermanland: "Trodrun reste stenen efter sin fader, Björn i Sanda".

Björn började bli populärt som förnamn på 1940-talet och nådde en kulmen på 1970-talet. Det finns runt 60 000 män som heter Björn i Sverige.

Bjarne är ett gammalt norskt mansnamn som kommer från "bjare" = "björn". En variant är Bjarni, en annan Bjarke.

Namnet har aldrig haft stor spridning i Sverige. Någon enstaka pojke i varje årskull får det som tilltalsnamn. I Sverige heter ungefär 3000 män Bjarne.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

AUGUST PÅ KALLÅSEN

En man med oxe och kärra på gården Spångakil i Ornunga i slutet på 1800-talet

När Elias Bryngelsson från Spångakil i Ornunga gifte sig som 23-åring med den ett år äldre Christina Nilsdotter fick paret ta över hennes fädernegård Ryagärde i samma socken mot att de också övertog skulderna och dessutom lämnade ett årligt underhåll till säljarna. Hustrun Christina kom från en familj som var drabbad av olyckor och elände. Bland annat hade hon en nio år yngre bror, Petter, som avrättades för rån på Vårgårda Herrgård 1828.

Skulderna på gården blev emellertid så stora att de snart kom på obestånd. De måste då lämna gården. Enligt vad som påstods berodde detta på ett intrigspel av en granne, Andreas Larsson. Denne satte sig i besittning av gården och Elias, blott 34 år gammal och med en stor familj, fick flytta därifrån och bygga sig en liten stuga i stället.

Det nya hemmet fick namnet Kållås, den kalla åsen. Christina dog inte lång tid efter detta och lämnade Elias ensam med fem små barn.

Elias var en duktig arbetare och han var särskilt skicklig och erfaren i att välva källare och broar.

Barnen flyttade till Amerika, det ena efter det andra. De skickade även en biljett för atlantfärden till fadern, men denne kunde inte slita sig från sitt torftiga hem och strax innan det var dags att åka skickade han tillbaka biljetten och lämnade även tillbaka det redan uttagna flyttningsbetyget.

Gustaf Fröding med sitt karakteristiska skägg

Endast sonen August, född 1836, stannade hemma. Han saknade inte direkt begåvning, men var inte särskilt intresserad av arbete utan förhöll sig passiv till det mesta. Han var kraftigt byggd med ovanligt rik hårväxt och ett väldigt ”frödingsskägg”. Under sitt arbete ute på järnvägsbyggen hade han skaffat sig ett litet bibliotek, som han hellre ägnade sig åt än att lägga räls.

Han var en framstående expert på trolltyg och skrock och hade god reda på hur trollen levde sitt liv i det närbelägna Bratteberget. Med obskurantens goda tro hade han också samlat spökhistorier i mängd och hade själv upplevt en hel del, sedan fadern dött. Den gamle hade regelbundet återvänt om nätterna och då återgått till sina gamla sysslor inom- och utomhus, vartill hörde att av och till ruska upp sin lättjefulle son, som oftast struntade i att vårda sig själv.

Ryggåsstuga från Tämta, flyttad till Ornunga museum. Takbeläggningen typisk för orten och tiden

August utförde en del nyodlingsarbeten i närbelägna Korpås, men det blev aldrig mycket gjort för honom. Han var mer intresserad av sina spökhistorier och böcker än grepe och spade.

Så brann stugan ned med biblioteket och allt. August tvingades flytta till fattigstugan i Ornunga i början på 1880-talet och blev en av traktens sista verkligt hjälplösa fattighjon. Därmed blev det tyst på den kalla åsen men kylan fortsatte att plåga August, men då som ensam i fattigstugan. Detta blev hans ”hem” i nästan 40 år, innan han blev skickad på ”socknen”. 1924 dog han ensam och utan ett eget hem.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: