I DAG ÄR DET

DEN 18 APRIL

VALDEMAR OCH VOLMAR

Gustaf Volmar Sylvander, född 25 januari 1816 i Karlshamn, död 29 maj 1882 i Kalmar, var en svensk historiker och skolman. Han är mest känd för sitt livsverk Kalmar slotts och stads historia i fem band, vars första del kom ut 1864.

Mansnamnet Valdemar eller Waldemar är ett gammalt nordiskt namn besläktat med det slaviska namnet Vladimir som lär betyda 'världens herre' eller 'prisad för sin makt'. Enligt vissa källor bygger det slaviska namnet i sin tur på tidigare germanska rötter, enligt andra källor anses de slaviska och germanska formerna gå tillbaka till samma indoeuropeiska rötter.

En person som bar namnet var Valdemar den store, dansk kung på 1100-talet. Han fick namnet efter sin morfars far, storfursten Vladimir II Monomach av Kiev. Namnet har burits av flera danska kungar. I Danmark firas Valdemarsdagen den 15 juni.

Namnet var mycket populärt i början på 1900-talet. Därefter avtog det i användning för att åter öka i slutet av seklet. Numera finns det ungefär 15 000 män som heter Valdemar i Sverige.

Volmar är ett mansnamn av tyskt ursprung. Det är sannolikt en sidoform av Volkmar eller Folkmar, vilket är sammansatt av Folk- ('folk') och mar- ('berömd'). Med stavningen Wollmar har namnet funnits i svenskan sedan slutet av 1500-talet. Sedan 1993 förekommer det som dagens namn i den svenska almanackan, tillsammans med Valdemar. Enligt en annan teori kommer Volmar av namnet Volkmar (folk + berömmelse).

Namnet är ett arvnamn inom adelssläkten Yxkull. Betydelsen är världens herre eller prisad för sin makt.

Namnet är mycket ovanligt i Sverige, speciellt som tilltalsnamn. Det finns endast några hundra män i Sverige som heter Volmar. Namnet förekommer även som efternamn.

DEN 18 MAJ

ERIK SAMT ERIKSDAGEN

 

Erik XIV 1533–1577 Målning av Domenicus Verwilt

Erik, samt stavningsvarianten Eric, är ett nordiskt mansnamn av germanskt/fornnordiskt ursprung, ursprungligen Airikr som är sammansatt av en förled som betyder 'ensam' eller 'alltid', och en efterled som betyder 'härskare, kung' eller 'stor, mäktig'.

Det äldsta belägget i Sverige är en runinskrift från 1000-talet på nu försvunnen sten i Kusta, Uppland: ”Erik och suir och Tonna satte denna sten efter Gudmund sin fader”.

Det har sedan äldsta tider förekommit som kungligt namn i Norden. Datumet i almanackan är tillägnat Erik den helige som enligt legenden mördades den 18 maj 1160 och därefter blev föremål för en stark helgonkult. Eriksdagen var länge en helgdag i Sverige.

Namnet är efter Karl det näst vanligaste mansnamnet i Sverige och ett av de få som varit vanligt i alla tider. Senast på 1990-talet hade det en av sina många popularitetstoppar, då det efter Markus var det näst vanligaste namnet på nyfödda pojkar. I statistiken för årtiondena från och med 1920-talet tillhör Erik de tio vanligaste namnen på pojkar födda under 1920–30-talen samt 1980–90-talen och årtiondet 2000-talet.

På 1930- och 1940-talet var namnet också vanligt i dubbelnamn som Jan-Erik, Karl-Erik med flera. Jerker, Jerka och Jerk är varianter av namnet Erik. Den finska formen är Erkki, den tyska Erich och den engelska Eric.

Det finns över 300000 män som heter Erik i Sverige.

Namnsdag för Erik, i både Finland och Sverige, är sedan medeltiden 18 maj.

Eriksdagen har varit en allmänt spridd dag för betessådd i det svenska bondesamhället. Grödor som lin, korn och andra grödor som såddes sent på säsongen, kunde sås på Eriksdagen. På några håll kallades dagen för ”hampadagen”.

DEN 18 JUNI

BJÖRN OCH BJARNE

Bjarne Hemming Natt och Dag

Björn (Bjørn på norska och danska), även stavat Biörn, är ett förnamn, och ett efternamn, känt sedan vikingatiden. Det har latiniserats till Biornus och till Bero. Namnet förekommer på en runinskrift från 1000-talet på en sten i Sanda, Södermanland: "Trodrun reste stenen efter sin fader, Björn i Sanda".

Björn började bli populärt som förnamn på 1940-talet och nådde en kulmen på 1970-talet. Det finns runt 60 000 män som heter Björn i Sverige.

Bjarne är ett gammalt norskt mansnamn som kommer från "bjare" = "björn". En variant är Bjarni, en annan Bjarke.

Namnet har aldrig haft stor spridning i Sverige. Någon enstaka pojke i varje årskull får det som tilltalsnamn. I Sverige heter ungefär 3000 män Bjarne.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

TJUVARNA I SKÖVDE

Gästgivaregården. Huset är från 1904 och ersatte tidiga­re byggnad

I Kullings-Skövde (socknen där Vårgårda ligger) fanns förr ett rövarband, som benämndes “Skövde tjuvar“. Bandets medlemmar var alla mycket illa kända och mycket fruktade, eftersom de inte bara ställde till med slagsmål utan även stal överallt och när som helst. Det fick bland annat ett sällskap Herrljungabor en gång erfara. De hade varit i Alingsås och gjort affärer och förde på hemresan med sig ett läderparti. Vid gästgivaregården Skövde Backgården rastade de och intog något att äta och dricka. När de kom ut till sina åkdon igen var allt lädret borta. ”Skövde tjuvar” hade naturligtvis varit framme och tagit det. Men nu skulle det bli annat läder av, och hela socknen skulle erhålla stryk om de inte kunde ta reda på och utlämna tjuvarna. Herrljungaborna for i vredesmod hem till sin socken igen och uppbådade där allt stridbart folk, som sedan i samlad trupp, med en fanjunkare från Fölene som general ridande i spetsen, tågade till ofredsorten.

Den i närheten av Vårgårda järnvägsstation flytande Säveån ansågs vara gränsen till fiendens landmärken, och så snart den överskridits, började skaran att uppträda som straffexpedition. Den ena stugan efter den andra besöktes, och vem man än träffade på, oavsett om de haft någon del i de överfall och stölder, som föranlett straffexpeditionen, undfägnades rikligen med prygel.

Tröskning med slaga. Slagvalen är den yttersta delen medan delen mannen håller i kallas handval. Foto Axel Henriksson

Gästgivaren sände bud om det förestående anfallet till bönderna runt omkring, och när dessa fick höra budskapet tog de ”slagvalarna”, som de tröskade säden med, och gick stridslystna till slagfältet. “Hjelt-Anders” (möjligtvis Anders Arvidsson Hjelte, född 1758, innehavare av Hoberg Skattegården), som hade jättekrafter och var fruktad för sina starka armar, var den förste som hann komma fram till gästgivaregården. Utan vapen eller tillhygge steg han in och frågade Herrljungaborna i barsk ton: “Är det något I vill, så säg bara till, men akta er väll” Och så börjades bataljen, som fortgick både länge och väl. Vem som vann striden blev väl inte utrett, ty Skövdeborna (Skövdebor kallades de som bodde i Kullings-Skövde) påstod sig ha vunnit slaget och Herrljungaborna likaså.

Den sorglustiga expeditionens slutade emellertid inte med denna episod. Epilogen utspelades under över ett års tid vid häradsrätten i Alingsås. Anföraren för hämndtåget miste sin fanjunkartjänst och ett tjugotal andra personer fick “slita spö“, andra fick “sitta på vatten och brö” eller bestraffades med “fästning“.

Kanske var det samma rövarband som stal skinnen från garvare Johannes Segergren på Iglabo år 1886. Läs om denna berättelse här.

Det var på “den gamla goda tiden” det här hände. Nu är befolkningen i de båda socknarna vänner, och sockenkrigen utgör ett förbleknat minne blott.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: