I DAG ÄR DET

DEN 25 APRIL

MARKUS SAMT MARKUSDAGEN

Restaurang Sturehof gjordes berömd av Ernst Josef Marcus

Markus eller Marcus är ett romerskt och bibliskt mansnamn, namnet på en av evangelisterna. Exakt vad Markus betyder är oklart; möjligtvis är det bildat av namnet på den romerska guden Mars. Formerna Marco och Marko är varianter av samma namn.

Mark/Markus/Marcus är ett vanligt manligt namn och är härlett från gammalt latinskt "Mart-kos", vilket betyder "helgat till guden Mars" och kan också betyda "krigets Gud" eller "vara krigsliknande". Marcus var ett av de tre vanligaste romerska förnamnen.

Markus var mycket populärt i början på 1990-talet då det var Sveriges vanligaste namn bland nyfödda pojkar. Det finns drygt 50 000 män som bär namnet Markus i Sverige.

Markusdagen ansågs i likhet med flera dagar vid denna tid som särskilt lämpad för just sådd av ärter. Mängden dagar som förknippades med ärtsådd speglar att ärter var en vanlig gröda i bondesamhället. I Västergötland kallades dagen ibland för ”gökedagen”, därför att göken ansågs komma.

Angående fotot ovan:

Ernst Josef Marcus, född 9 maj 1881 Stockholm, död där 19 mars 1936, var en svensk restauratör.

Ernst Marcus var son till köpmannen Axel Marcus samt bror till Ture och Gerda Marcus. 1896 anställdes han hos konditor Törnblad vid Stureplan i Stockholm. Han fortsatte därefter som kökselev vid Operakällaren och bedrev därefter restaurangstudier i utlandet, hos Nimbs i Köpenhamn, Cecil i London och Brighton i Paris. Efter att han återvänt till Sverige var han hovmästare på Hotell Rydberg, Hasselbacken och Grand Hôtel. 1905 etablerade sig Ernst Marcus tillsammans med sin bror Ture på Sturehof som han 1910 ensam övertog och därefter innehade fram till sin död. Sturehof utvecklades under hans ledning till en av Stockholms främsta restauranger med fiskrätter som specialitet.

DEN 25 MAJ

URBAN SAMT URBANUSDAGEN

Vädersolstavlan ursprungligen målad av Urban målare 1535 hänger i Storkyrkan i Stockholm Det är den äldsta bilden av Stockholm och finns avbildad på tusenkronorssedeln Den nuvarande bilden är dock en kopia från 1630-talet av Jacob Elbfas

Urban är ett mansnamn bildat från det latinska adjektivet urbanus - "belevad" eller "städad" (egentligen "från staden" eller "som har med staden att göra", av Urbs - "stad"). Urbanus var ett vanligt namn på påvar. Namnets plats i almanackan är till åminnelse av Urban I som dog 230 och har funnits där sedan medeltiden.

Namnet har förekommit i Sverige sedan 1400-talet men inte varit speciellt vanligt det senaste seklet. En viss popularitet hade det dock på 1950- och 1960-talet. Det finns i dag knappt 1000 män som heter Urban i Sverige.

Den 25 maj är sedan medeltiden är en gammal märkesdag i almanackan och Urbanusdagen brukade räknas som sommarens första dag. "Urban, Vilhelmina och Beda, de skola sommaren leda" hette det i den gamla Bondepraktikan. I och med att sommaren börjat, måste alla sysslor förknippade med vårbruket vara färdiga.

DEN 25 JUNI

DAVID OCH SALOMON

 

Rektor Otto Salomon

David är ett mansnamn av bibliskt ursprung och betyder 'den älskade' (hebreiska דָּוִד Dawid). Namnet kan även stavas Dawid.

Namnet började stiga i popularitet på 1970-talet och var något av ett modenamn på 1980-talet. Numera ligger namnet ganska stabilt kring plats 25 på listan. Det finns ungefär 50000 män som heter David i Sverige.

Salomon är ett annat bibliskt mansnamn som kommer från det hebreiska ordet (שְׁלֹמֹה shelomoh) schalom som betyder välgång eller frid. Den engelska formen är Solomon. Namnet infördes i den svenska almanackan i slutet av 1700-talet.

Namnet är mindre vanligt i dagens Sverige och det finns färre än 1000 män som bär detta namn i landet.

Angående fotot ovan: porträtt av rektor Otto Aron Salomon. Han föddes den 1 november 1849 i Göteborg som son till handlare Alexander Salomon och Henriette Abrahamson. Han gift sig 1878 med Ellen Jacobina Wahren ifrån Norrköping. Salomon var autodidakt pedagog som vidareutvecklade den pedagogiska skolslöjden vid Nääs slott, Västergötland och tog senare över som rektor efter sin morbror August Abrahamson. Han avled den 3 november 1907 och begravdes i slottsparken vid Nääs.

"MÖRDARE-STAFVA"

____________________

EBOK

_______________________

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

E-bok: 19 kr

Tryckt bok: 195 kr

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

____________________

EBOK

_______________________

"ORIGINAL PÅ BÖGDA" handlar om ett trettiotal original som bodde på Svältorna för över hundra år sedan. Läs om Anders Alf, som i sin och familjens förtvivlan dränkte sig i Trollö mosse och Ledsbackabarnen Kalle och Kristina. De båda var syskon och "dvärgar", som det hette på de tiden. När de båda var i åttioårsåldern slog Kristina ihjäl Kalle med en spisgaffel.

E-bok: 19 KR

Tryckt bok: UTSÅLD

SKOLOR OCH LÄRARE I LJUR OCH NÅRUNGA

Hanna Josefina Valdeborg Johansson född 13/2 1891 Haga Göteborg med elever vid Nårunga skola 1934

NÅRUNGA SMÅSKOLA

Klara Andersdotter född 5/9 1841 i Nårunga var ej utexaminerad. Hon var mantalsskriven i Åby i Landa socken 1901. Hon avgick som lärarinna i Nårunga småskola den 1 maj 1897.

Tekla Charlotta Andersson född 29/3 1871 i Skogsbygden inflyttade därifrån den 22 november 1897. Hon examinerades som småskolelärarinna i Skara den 7 juni 1890 och blev först lärarinna i Norska Skogsbygden den 10 februari 1892 och kom till Nårunga skola den förste maj 1897. Hon blev sinnessjuk och förklarades omyndig av Gäsene Häradsrätt den 20 november 1919.

Anna Cecilia Frantzich föddes den 25 augusti 1884 i Ljur, varifrån hon flyttade in till skolan i Nårunga den 15 april 1912. Hon var lärarinna i Nårunga skola till den 4 november 1915 då hon flyttade till Nottebäck i Kronobergs län.

Hanna Josefina Valdeborg Johansson föddes den 13 februari 1891 i Haga Göteborg. Hon flyttade till Nårunga småskola från Kållered den 18 december 1916.

Valdeborg Johansson har släktbesök av brodern Knut Hagberg och sittandes mostern Josefina ”Fina” Eriksson. Runt 1915-1920.

NÅRUNGA FOLKSKOLA

Nårunga skola 1895

Karl Albert Hagström född 17 september 1852 i Kärråkra var folkskollärare och klockare i Nårunga. Han gifte sig den 6 juni 1883 med Anna Sofia Johansson, född en 10/2 1863 i Härene. Karl Albert examinerades som lärare den 31/5 1876 och kom som lärare till Nårunga den förste januari 1883. Exakt ett år senare blev han vald till Klockare i Nårunga.

Karl Albert och Anna Sofia hade barnen:

  • Gerda Julia, född 16/1 1885 i Nårunga. Hon blev folkskollärarinna i Skara 1906. Hon flyttade från Nårunga till Hjo den 19 november 1905 då hon gifte sig med en Engström.
  • Hildur Viktoria, född 12/1 1887 i Nårunga. Hon flyttade till Kullings Skövde den 8 december 1909 tillsammans med resten av familjen.
  • Karl August Lennart född 2/1 1889 i Nårunga.
  • Hanna Elisabet, född 31/7 1890 i Nårunga.
  • Gustaf Teodor Wilhelm, född 16/11 1897 i Haga Göteborg
  • Bror Gösta Allan, född 12/3 1902 i Nårunga

Karl Arvid Högmark, född 17/4 1877 i Skea Bohuslän, var folkskollärare, organist och klockare. Han gifte sig den 2 augusti 1905 med Karin Ester Wilhelmina Olander född 29/4 1884 i Sjötofta. De kom till Nårunga den 30/12 1910 från Jönköpings län. Karl Arvid examinerades som lärare den 29 maj 1903 och tillträdde i Nårunga den förste januari 1911. Den 20/8 1915 flyttade familjen med sina sex barn till Öreryd.

Karl Josef Söderlind föddes den 12 augusti 1884 i Ryda. Han gifte sig första gången den 31 oktober 1919 men Karin Sofia Johansson, född 8/7 1893 i Larv. Hon dog efter endast ett år, den 2 november 1920. Ett år senare, den siste december 1921 gifte han om sig med Karin Elisabet Åström, född den 26/11 1893 i Jönköping. Karl Josef flyttade till Nårunga från Tämta den 18/12 1918. Den första hustrun kom from Larv den 21 november 1919 och den andra hustrun från Markaryd den 15/5 1922. Karl Josef var frikallad från värnpliktstjänstgöring. Den 6 november 1922 flyttade han och familjen till Hofs församling.

John Hilding Hermansson, född 29/10 1893 i Klara, Stockholm var vikarierande folkskolelärare i Nårunga. Hon flyttade dit från Rångedala den 12/11 1924 och flyttade tillbaka dit den 21/3 1925.

Frans Albert Hall, född 17/9 1876 i Torpa, gift den 30/10 1901 med Ellen Karolina Vinblad, född 19/1 1877 i Torpa. De flyttade till Nårunga den 23 december 1915 från Korsberga i Skaraborgs län. Frans Albert var frikallad från det militära. Familjen flyttade till Ljur den 21 november 1919. Paret hade två söner och två döttrar.

Nils Allan Grafström, född 22/8 1897 i Härna, gift den 4/7 1924 med Maria Elisabet Eriksson, född den 3/10 1894 i Fryksända i Värmland. Paret flyttade till Nårunga från Ulricehamn den 3/11 1924. Nils Allan dog 1984 i Vårgårda.

LJUR SMÅSKOLA

Ljurs småskola 1918 Lärarinna Alma Andersson

Alma Axelia Andersson, född den 2/10 1873 i Nårunga. Antogs som vikarierande lärarinna den 15 juni 1893 och blev ordinarie den siste december samma år. Hon flyttade från Ljur till Nårunga den 20 december 1933.

Ljurs småskola runt 1922 Lärare Frans Hall. Längst fram till  höger Sara Andreasson från Halla

Alica Anna Maria Larsson, född den 11/10 1907 i Kölaby, varifrån hon flyttade till Ljurs skola den12 oktober 1935.

Ljurs folkskola senare missionshus och numera Equmeniakyrkan

Ljurs folkskola 1918. Lärare Frans Hall

Ljurs skola 1934 Lärare Valdus Sävenstrand

Valdus Sävenstrand var lärare på Ljurs skola 1935. På fotot ovan syns läraren Valdus med eleverna Hilding Larsson, Stora Långared, Helmer Ågren, Nolängsbacken, Torsten Carlsson, Krugården, Paul Ågren, Nolängsbacken, Rune Christoffersson, Hökared, Valter Claesson, Kämpagården, David Svensson, Källarebacken, Ernst Andersson, Iglabo, Hugo Jacobsson, Gundlered, Myrtle Allen, Rönnås, Ingrid Gustafsson, Karlsborg, Birgit Svensson, Stommen, Sonja Carlsson, Krugården, Tora Nilsson, Ljurs Kvarn, Sara Sjöblom, Tolsgården, Märta Aronsson, Källarebacken, Bertil Levandersson, Skattegården, Sonja Svantesson, Liljedal, Eva Ernstsson, Fribacken, Britta Finklöf, Svenstorp, Dora Johansson, Åsen, Eva Leandersson, Skattegården, Ingrid Nilsson, Iglabo, Rosa Ernstsson, Fribacken, Karin Claesson, Ture Johansson, Johanstorp, Henry Andersson, Långared, Ivan Pettersson, Kättlingabo, John Henriksson, Långareds kvarn, Elof Andersson Högelid.

SÖNDAGSSKOLAN I LJURS MISSIONSHUS

Ernst Lidesten, Iglabo, står längst fram med mössan i handen någon gång i slutet på 1920-talet.

Betygsätt sidan!

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: