HAR DU LÄST DEN?

MORD

ORIGINAL

SÅ VAR DET FÖRR

IGLABO

SVÄLTORNA

PLACERING I KYRKAN

PLACERING I LJURS KYRKA

Placeringen i kyrkan var oerhört viktig under 17 och 1800-talen. Den visade tydligt på besökaren sociala status. Genom att följa de tilldelade placeringarna över tiden kan man se hur statusen för olika människor och gårdar förändras. Nedan kan vi bland annat se att ägarna till Stora Långared hade lägre status än till och med drängarna på Iglabo 1735. Detta är anmärkningsvärt och hade givetvis en stor påverkan också i det dagliga livet.

Mycket gammal kyrkobänk

Det är också intressant att veta att under medeltiden hade endast de förnämsta inom menigheten en sittplats i kyrkan. Först under slutet av medeltiden började bänkar i kyrkorna förekomma. I början var dessa bänkar privata ditplacerade av enskilda och förstås rika inflytelsefulla människor. Dessa bänkar kunde köpas och säljas och till och med ärvas. Detta gällde även när kyrkan själv började placera ut bänkar.

Ornunga gamla kyrka interiör. 1200-talet.

I början på 1700-talet förändrades detta mönster då kyrkan menade att bänkarna tillhörde dem och de kunde hyra ut dem. Givetvis kostade en plats längst fram i kyrkan mer än den som var längre bak. Allra längst bak fanns det friplatser som fick utnyttjas av de allra fattigaste i den mån de inte var tvungna att stå upp.

Kvinnorna satt på den vänstra sidan och männen på den högra.

Den 13 maj 1732 ”blef efter socknemännens enhälliga påstående och överenskommande på sockenstämman följande stohleindelning presenterad och stadfästad nämligen:

1732 PLACERING LJURS KYRKA

”Placeringslista 1732” Klicka på bilden för förstoring

MANFOLKSSIDAN

 1. Igglabo*
 2. Åhsen**
 3. Halla Stommen
 4. Svenstorp 1 Hökared 2
 5. Igglabo drängstohl
 6. Lilla Långared 2
 7. Kättlingabo Lilla Gunlered 1 Liurska qvarn
 8. Kämpag. 1 Säfesiöos 2 Äspenäs 1
 9. och Frälseg. 1
 10. i Gunlered 2 Vesterg. ibid Lilleg. i Liur
 11. i Liur 2 Vesterg. ibid 2
 12. Stora Långered 3
 13. i Åhred*** 3
 14. i Åhred
 15. Liursered 3
 16. Fristohlar
 17. Fristohlar
 18. Fristohlar

*1732 ägs Iglabo av Ulrik Ludvig von Schwartzenhoff. Ulrik var son till Bengt von Schwartzenhoff som hade köpt Iglabo 1684 av Johan Nilsson Stiernflycht. Vid den här tiden hade det äpple, Iglabo stöttäpple, som Bent von Schwartzenhoff låtit inympa på Iglabo 1687, säkert vuxit sig stort och kraftigt. Dessa äpplen finns fortfarande på gårdarna i Iglabo, och sen ett par år även på den plats där det antagligen först växte för 333 år sedan.

** På Åsen bodde vid den här tiden Per Andersson, född 1707 i Spångakil och gift med Kerstin Persdotter från Mellomgården i Ornunga, där deet skulle utspelas sig hemska scener nästan exakt 100 år senare. Läs om dem här.

Kaptensbostället Åsen rankas som näst finast efter säteriet Iglabo medan Stora Långared som också var ett säteri har fått platser i kyrkan först på den 12e raden.

Bengt von Schwartzenhoff hade Åsen som kompanichefsboställe men bodde aldrig där, så i praktiken hade Iglabo raderna 1, 2 och 5 och detta visar att Iglabo var oerhört inflytelsefullt på den här tiden.

***Åred Västergården och Nedergården har fått placeringar i Ljurs kyrka fastän de tillhörde Nårunga församling.

Det var även på Åsen som år 1847 soldaten Anders Alf förtvivlad försökte få fram lite mat till sina hungrande barn genom att plocka upp överblivna korn från marken. För detta fick han sota med livet. Läs om denna hjärtskärande berättelse här.

QVINNFOLKSSIDAN

 1. Till Igglabo
 2. Till Åhsen
 3. Brudestohl elliest pigestohl till Åhsen och Igglabo
 4. Halla Stommen
 5. Hökared Lilleg. Liur
 6. i Åhred
 7. i Åhred
 8. Lilla Långared
 9. Kättlingabo L. Gunlered Frälseg.
 10. Kämpag. Skatteg.
 11. Säfesiöos Äspenäs
 12. i Liur Liurs qvam
 13. Tholsgården
 14. Stora Långared
 15. Hiulsered
 16. i Gunlered Vesterg. ibid
 17. Fristohl

1785 års placering i ljurs kyrka

MANSSIDAN

 1. Säteriet Iglabo*
 2. Säteriet Stora Långared**
 3. Ljur Stommen
 4. Halla
 5. Ingel*** vid qvarnen och Kjellerbacken
 6. Säteriet Stora Långared, Åsen och Kjettlingabo
 7. Lilla Långared och Svenstorp
 8. Iglabo torpare och drängar
 9. Hökared och Espenäs
 10. Hjulsered och Lilla Gunnered
 11. … och Lilla Gunnered
 12. Ljur Frälsegården, Tholsgården, Lillegården och Corp. Furlander
 13. Stora Gunnered och Soldat Norbeck
 14. Ljur Skattegården och Västergården
 15. Åred Västergården och Nedergården

KVINNO SIDAN

 1. Säteriet Iglabo
 2. Bondefolk xxx på Iglabo och Ljurs xx
 3. Säteriet Stora Långared
 4. Stommen och Halla
 5. Åsen och Kjettlingabo
 6. Lilla Långared och Svenstorp
 7. Hökared, Espenäs och Kjellerbacken
 8. Hjulsered och Lilla Gunnered
 9. Ljur Kämpagården och Säfsjöos
 10. Ljur Frälsegården, Tholsgården och Lillegården
 11. Stora Gunnered och Norbecks …
 12. Ljur Skattegården och Wästergården
 13. Iglabo …
 14. Åred Västergården och Nedergården
 15. Övriga Soldater och torpare xxx i socknen

1785 har säteriet Stora Långared fått en mer betydande plats i kyrkan eftersom man tilldelats rad 2 efter Iglabo.

Åred Västergården och Nedergården har fortfarande plats i Ljurs kyrka trots att de tillhör Nårunga församling.

* 1785 ägdes Iglabo av Carl Gustaf Timell. Han var gift med Anna Dorothea von Schwartzenhoff som var dotter till Otto Wilhelm von Schwartzenhoff och Anna Maria Elfman. Otto Wilhelm hade själv aldrig varit ägare till Iglabo men det hade dock hans broder Ulrik Ludvig von Schwartzenhoff. Läs mer om Timell och de andra ägarna här.

** Att Stora Långared blivit förnämare mellan 1732 och 1785 berodde på att kapten Gustaf Lilliehöök af Fårdala (Nr 1) köpt gården. Han dog 1784 men hans änka, Magdalena Catharina Elisabet Bruce, bodde kvar här tills hon dog 1905.

***Ingel Jonsson var en vida omtyckt och rådfrågad man vid Ljurs kvarn. Läs mer om honom och kvarnen här.

Läs mer om Ljurs gamla kyrka här.

 

Betygsätt sidan!

Betyg 4.5 / 5. Omdömen 2

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du beställa boken ”ORIGINAL PÅ BÖGDA”. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om ”Ljurskamjölnaren”, ”Ledsbackabarnen”, ”Anders Alf”, ”Petter-Smed” och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du beställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPEN

Läs dessa villkor noggrant innan du använder appen  ("tjänsten") som ägs och drivs av Rolf Lundqvis ("oss", "vi", "vår").

Användarvillkor

Vi kommer att tillhandahålla deras tjänster till dig, vilka är föremål för de villkor som anges nedan i detta dokument. Varje gång du besöker den här appen, använder dess tjänster eller gör ett köp accepterar du följande villkor. Det är därför vi uppmanar dig att läsa dem noggrant.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter att använda vår app rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy angående vår insamling av användardata. Det hjälper dig att bättre förstå våra metoder.

Upphovsrätt

Innehåll som publiceras i den här appen (digitala nedladdningar, bilder, texter, grafik, logotyper) tillhör Rolf Lundqvist och / eller dess innehållsskapare och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Hela sammanställningen av innehållet som finns i den här appen tillhör Rolf Lundqvist, med upphovsrätt till denna sammanställning av Rolf Lundqvist.

Kommunikation

Hela kommunikationen med oss ​​är elektronisk. Varje gång du skickar ett mejl till oss eller besöker vår app kommer du att kommunicera med oss. Du godkänner härmed att ta emot meddelanden från oss. Om du prenumererar på nyheterna i vår app kommer du att få regelbundna e-postmeddelanden från oss. Vi kommer att fortsätta att kommunicera med dig genom att publicera nyheter och meddelanden i vår app och genom att skicka e-post till dig. Du samtycker också till att alla meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller de juridiska kraven som sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Tillämplig lag

Genom att besöka den här appen godkänner du att lagarna i vårt land, utan hänsyn till principerna för konfliktlagar, kommer att styra dessa villkor, eller någon tvist av något slag som kan komma mellan Rolf Lundqvis och dig, eller dess affärspartners och medarbetare.

Tvister

Varje tvist som på något sätt är relaterad till ditt besök i den här appen eller till produkter du köper från oss ska skiljas av staten eller federala domstolen i vårt land och du samtycker till exklusiv behörighet och plats för sådana domstolar.

Kommentarer, recensioner och e-post

Besökare kan lägga upp innehåll så länge det inte är obscent, olagligt, ärekränkande, hotande, kränker immateriella rättigheter, invaderar integritet eller skadar på annat sätt för tredje part.

Innehållet måste vara fritt från programvaruvirus, politisk kampanj och kommersiell uppmaning.

Vi förbehåller oss alla rättigheter (men inte skyldigheten) att ta bort och / eller redigera sådant innehåll. När du lägger upp ditt innehåll ger du Rolf Lundqvis icke-exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, publicera och modifiera sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Licens- och platsåtkomst

Vi ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och göra personlig användning av denna app. Du får ladda ner den men inte missbruka den.

Användarkonto

Om du är ägare till ett konto i den här appen är du ensam ansvarig för att sekretessen för dina privata användaruppgifter (användarnamn och lösenord) bibehålls. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Dessa villkor uppdaterades den 28/4 2021