ANDERS GLADERS BREV

Anders Gladers brev till major Schwartzenhoff 10 maj 1812

 ANDERS GLADER

Anders föddes 1777 på Enekullen, tillhörande Frälsegården i Gundlered. Hans far var Sven Andersson född 1750 i Hjulsered och modern hette Katarina Andersdotter född 1751 i Siene. Anders hade en äldre syster vid namn Katarina. Hon föddes två år tidigare än Anders och dog redan som 20-åring år 1795.

ÅBO

1811 till 1821 är Anders “åbo” på Iglabo, dvs han hade rätt att bruka marken och leva på den. Han var även mantalsskriven på säteriet under de här åren och han brukade hela hemmanet.

Ägare till säteriet är dock Ulrik Christoffer Carlsson von Schwartzenhoff. 1821 dör Ulrik och gården enligt hans testamente får då Mademoiselle Agneta Sylvan, hans hushållerska, besittningsrätt på livstid. Att hon kallades Mademoiselle visar att hon var mycket mer än bara en “enkel” passup.

TORPARE IGEN

Anders Glader fick därmed flytta till Hästhagen där han och hustrun Johanna Fredrika Jonsdotter, född 1795 i Siene bodde fram till i början på 1830-talet.

1826 föddes deras dotter Anna Christina i Hästhagen.

TILLBAKA TILL HEMMET

I början på 1830-talet flyttade familjen tillbaks till Enekullen, där Anders fötts och de bor kvar där till 1858 när Anders dör.

FATTIGSTUGAN

Då tvingas änkan och dottern att flytta till Ljurs fattigstuga.

Karta med Hästhagen, Iglabo kvarn, Iglabo och Frälsegården

Här följer en renskrivning av brevet (om någon kan tyda bättre skicka mig ett meddelande!):

Iglabo den 10 maj 1812

Mölnaren Anders Persson vid Qvarnen anholler at få Tüllen ütagen med (aldra förstang) Bland föds Kümmet är fült. Soldaten här för Iglabo är Commenderad og Skal Bårt om åtta eller fjorton Dagar här Efter, og Skall hafva 8tta Dagars kost för Iglabo og Der til Drickespenningar. Jag har med flit förhört mig Efter, om någon ville Emotaga frälseg? at brüka, men inte fått Spaning på Någon ännu. Bägaren Sällier icke för 25 Rdr om det är så at han blir til Salo. Det får jag veta Nästa Söndag. Anders i Hästhagen åstundade att få den otamme stüten som han är til at lämna och kjöra med i vår, hvilket han ämnar at tala ved Maioren Der om, ty olycka är träffat på Den Koen som Andreas har kjört.

Anders Glader

Betygsätt sidan!

Kommentera

Berätta vad vi kunde göra bättre. Lämna gärna din email adress

HAR DU LÄST DEN HÄR?