I DAG ÄR DET

EN OLYCKLIG AMERIKAFARARE

Runt omkring Hols kyrka. Foto Johan Hammarstrand

1871 hette innehavaren av torpet Mellantorp i Hols socken August Andersson. Han var född i början av december 1844 på torpet Kvia i samma socken.

När August var i tjugoårsåldern var han dräng på en närliggande gård i ett par olika omgångar. Emellan återvände han till faderns torp och hjälpte honom att ta hand om detta. 1871 övertog han torpet efter föräldrarna och dessa fick då vara ”i brödet hos sonen August”.

Nyårsafton 1872 gifte han sig med den trettiotreåriga änkan Helena Nilsdotter från grannsocknen Horla. Helena hade en dotter som var tolv år gammal och hette Emma Charlotta Johansdotter. Hon fick börja som piga när hon var endast 15 år gammal och när hon, 1880, var tjugo år emigrerade hon till Amerika.

August och Helena fick två egna barn, sonen Carl Werner och dottern Augusta Olivia.

Några månader efter dotterns födelse drabbades August av ”Amerikafebern”. Helena var gravid och August ansåg sig inte klara av att ta hand om ytterligare ett barn på det lilla torpet. Amerika med sina oändliga möjligheter lockade som en hägring långt borta i ett okänt land.

Han hade emellertid inte de 150 kronorna som fodrades till biljetten, varför han gick runt i bygden och lånade pengarna mot reverser som hustrun skulle betala av på med de pengar han tänkte sända hem från Amerika.

Passagerare, ”packade som sillar”, som skall med en Amerika-båt

Hösten 1877 tog han båten över Atlanten.

August fick inte arbete omedelbart, så det kom inga pengar till Helena, och hon klarade därför inte av de överenskomna avbetalningarna på reverserna. Med tiden tröttnade gäldenärerna och när de inte fick några pengar över huvud taget rev de Helenas hus och tog virket, som betalning för reverserna som August skrivit på.

Helena och barnen tvingades flytta in i ladugården hos djuren, som åtminstone gav dem lite värme. Där i en kalvkätte födde Helena en son, Axel Benedictus den 17e mars 1878, långt efter att August lämnat henne och åkt till Amerika.

Med ytterligare ett barn att ta hand om behövde Helena absolut ett riktigt hus till sig och sina barn, men ingen ville gå i borgen för henne, vilket snickarna krävde för att påbörja arbetena.

En man, som var “procentare” och allmänt kallades för “Övratorparen” efter gården Övratorp, visade sig dock villig att skriva under som borgenär. Han skrev inte sitt riktiga namn, som var Johannes Andersson, utan “Övertorparen”.

Bygget på Helenas hus kunde äntligen starta och i december 1878 stod det färdigt.

Emigranter på en Amerikabåt

August återvände hem från Amerika tio år senare, men efter bara fyra år hemma hos familjen emigrerade han igen. Sen tog det ytterligare sexton år innan August återvände till sin hustru och sina barn som då hade hunnit blivit vuxna.

Om August ville rädda sig själv eller familjen från fattigdomen vet vi inte, men helt säkert är att det var hustrun Helena som fick dra hela lasset hemma på torpet. De bodde sen hos sonen Axel som tog namnet Berg. Där dog de under 1920-talet, förhoppningsvis hade de då försonat de problem som skiljts dem åt ett par gånger.

Betygsätt sidan!

Dela med dig till dina vänner

HAR DU LÄST DEN HÄR?

HAR DU LÄST DEN?

MORD

SÅ VAR DET FÖRR

ORIGINAL

SVÄLTORNA

IGLABO

Här är fler spännande berättelser från förr: