HAR DU LÄST DEN?

MORD

ORIGINAL

SÅ VAR DET FÖRR

IGLABO

SVÄLTORNA

SKAM

Fängelsecell

Enligt nutida uppfattning ringa brott kunde förr bestraffas oerhört hårt eller till och med ge dödsstraff eller livstids fängelse. Det är inte mycket mera än hundra år sedan till straffarbete dömda personer förseddes med järnkedjor och tunga kulor kring armar och ben fick slita med tungt straffarbete på någon fästning.

Fångtransport

Innan syndaren kom till fästningen eller fängelset blev han ofta utsatt för vedervärdig behandling. Eftersom det bara fanns ett fåtal fängelser för dödsdömda måste de först genomlida fångskjutsens mörbultande i en ofjädrad vagn på ofta obefintliga vägar. Väl framkomna till fängelset skulle kropps- och skam-straffen undergås innan brottslingen blev levande begrav i någon kall och fuktig cell.

Det var viktigt att visa för allmänheten, vilken stor brottsling den dömde var. Han skulle göras till åtlöje och förakt, innan han försvann i glömskan.

Forna tiders lagstiftare var mycket fantasirika, när det gällde att hitta på straff. Justitia tillät sig verkligen att ordna folkskådespel, och de många strafformerna blev stora skådespel för massorna. Det var ju inte endast den dömde, som skulle känna på ordentligt; även allmänheten skulle få se, vad som kunde hända den, som inte höll sig i skinnet.

Skampallen stod inne i kyrkan, och den dömde fick ligga på knä på den under hela gudstjänsten. Man kan nog tänka sig, att andakten kanske inte var den bästa, när menigheten hade möjligheten att sitta och titta på den stackars knäböjande syndaren på skampallen.

Skamstocken även benämnd kyrkostocken

Obehagligare var det att sitta i stocken. Denna kyrkomöbel hade sin plats i vapenhuset eller utanför kyrkporten, och där kunde menigheten efter gudstjänsten smäda den i stocken fastsatte. Det är väl inte helt fel att anta, att detta straff lockade några extra kyrkbesökare till gudstjänsterna. Det kunde väl vara skönt för en del att konstatera, hur mycket bättre de var än stackaren i stocken. Det här dragplåstret försvann emellertid 1841 till en viss besvikelse för somliga.

Begabbandet kunde dock på grund av det kyrkliga rummet inte bli allt för högljutt, men skadan togs igen, när skampålen kom i bilden. En sådan bestod av en plattform med en påle i mitten, och denna påle var i regel försedd med ett halsjärn. Delinkventen fick även ofta sticka ned benen i järnställningar för att stå stadigt. Den som var fastspänd vid pålen hade ansiktet bart och skulle vara lätt att känna igen på sina kläder.

Anckarström får spöstraff

Spöslitning hörde praktiskt alltid till en bestraffning. Då påtogs den dömde en så kallad spöskjorta med bar rygg. Män fick spö och kvinnor ris. Maximum var fyrtio par spö eller trettio par ris. Ryggen var nog inte för fager efter en sådan behandling. En del av de dömda överlevde inte en sådan bestraffning. Spöstraff i kombination med gatlopp var en annan variant på detta straff. Då fick den dömde med bar rygg springa mellan två led soldater, som var och en gav honom ett rapp. Det hände, att brottslingar, som av ålder eller andra skäl var orkeslösa och inte orkade springa, drogs på en kärra mellan de spöande soldaterna. Gatloppet förbjöds 1734 av rikets ständer, trots att de rättslärde ville ha det kvar.

Till straffen som fången skulle genomlida innan han började sitt egentliga fängelsestraff hörde också fängelse på vatten och bröd. Vattnet var ofta så förorenat och brödet så härsket att straffet var lika med döden. Det fanns till och med dömda som frivilligt valde dödsstraff i stället för att sättas i fängelse på vatten och bröd.

Det var inte så underligt, att fången efter alla dessa preludier var i dåligt skick, när han anlände till fängelset för att avtjäna sitt straff.

Skamstraffen avskaffades i mitten av 1800-talet och numer har det blivit medias uppgift att hänga ut de straffa till allmän beskådan.

Betygsätt sidan!

Betyg 4.9 / 5. Omdömen 13

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du beställa boken ”ORIGINAL PÅ BÖGDA”. Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om ”Ljurskamjölnaren”, ”Ledsbackabarnen”, ”Anders Alf”, ”Petter-Smed” och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du beställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPEN

Läs dessa villkor noggrant innan du använder appen  ("tjänsten") som ägs och drivs av Rolf Lundqvis ("oss", "vi", "vår").

Användarvillkor

Vi kommer att tillhandahålla deras tjänster till dig, vilka är föremål för de villkor som anges nedan i detta dokument. Varje gång du besöker den här appen, använder dess tjänster eller gör ett köp accepterar du följande villkor. Det är därför vi uppmanar dig att läsa dem noggrant.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter att använda vår app rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy angående vår insamling av användardata. Det hjälper dig att bättre förstå våra metoder.

Upphovsrätt

Innehåll som publiceras i den här appen (digitala nedladdningar, bilder, texter, grafik, logotyper) tillhör Rolf Lundqvist och / eller dess innehållsskapare och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Hela sammanställningen av innehållet som finns i den här appen tillhör Rolf Lundqvist, med upphovsrätt till denna sammanställning av Rolf Lundqvist.

Kommunikation

Hela kommunikationen med oss ​​är elektronisk. Varje gång du skickar ett mejl till oss eller besöker vår app kommer du att kommunicera med oss. Du godkänner härmed att ta emot meddelanden från oss. Om du prenumererar på nyheterna i vår app kommer du att få regelbundna e-postmeddelanden från oss. Vi kommer att fortsätta att kommunicera med dig genom att publicera nyheter och meddelanden i vår app och genom att skicka e-post till dig. Du samtycker också till att alla meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller de juridiska kraven som sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Tillämplig lag

Genom att besöka den här appen godkänner du att lagarna i vårt land, utan hänsyn till principerna för konfliktlagar, kommer att styra dessa villkor, eller någon tvist av något slag som kan komma mellan Rolf Lundqvis och dig, eller dess affärspartners och medarbetare.

Tvister

Varje tvist som på något sätt är relaterad till ditt besök i den här appen eller till produkter du köper från oss ska skiljas av staten eller federala domstolen i vårt land och du samtycker till exklusiv behörighet och plats för sådana domstolar.

Kommentarer, recensioner och e-post

Besökare kan lägga upp innehåll så länge det inte är obscent, olagligt, ärekränkande, hotande, kränker immateriella rättigheter, invaderar integritet eller skadar på annat sätt för tredje part.

Innehållet måste vara fritt från programvaruvirus, politisk kampanj och kommersiell uppmaning.

Vi förbehåller oss alla rättigheter (men inte skyldigheten) att ta bort och / eller redigera sådant innehåll. När du lägger upp ditt innehåll ger du Rolf Lundqvis icke-exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, publicera och modifiera sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Licens- och platsåtkomst

Vi ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och göra personlig användning av denna app. Du får ladda ner den men inte missbruka den.

Användarkonto

Om du är ägare till ett konto i den här appen är du ensam ansvarig för att sekretessen för dina privata användaruppgifter (användarnamn och lösenord) bibehålls. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Dessa villkor uppdaterades den 28/4 2021