197. Den brända staden

Brändes Norevalla av danskarna 1852?

Inte så långt från Älingabäckens utflöde i Säveån nedströms Norska (Nårungska) bro på gårdarna Öna och Barnegård låg i fordom tid Norevalla stad. Liksom Babylon, Rom, Paris och London så genomströmmades staden av en flod. Det var Säfe å. Det berättades om stenlagda gatorna som lär ha varit namngivna. En gata som hette Södra gatan låg direkt vid vattnet. En bro förband de båda stadsdelarna på var sin sida om ån.

Säve å fick sitt namn av sjön Säven som förr skrevs Säfia eller Siwsiör.

På nuvarande Barnegårdens ägor var bl. a. en stenlagd gata och en oval ljungkulle knapp 100 meter lång och 30 meter bred, som omringade en ljungkulle.

Nårunga kyrka 1892

Staden Norevalla har givit namn åt pastoratet Nårunga. Söder om Nårunga ligger Skogsbygden som tidigare kallades Norska Skogsbygden. Detta berodde inte på att församlingen bestod av norrmän, utan för att trakten tillhörde Norunga (som det skrevs på 1800-talet) och att det var de avlägsna skogsbygderna som tillhörde pastoratet.

1347 skrevs namnet Nårungum. Prästen i kyrkan hette då Anders, men Nårunga kyrka är betydligt äldre. Den äldsta byggnaden uppfördes av trä men byggdes senare om av grov sten. Den blev med tiden så stor och fin att den var den vackraste och rymligaste i Gäsene och Kullings härader.

Nårska bro, nuvarande bro byggdes 1857

Prästen reste över den gamla valvbron i Nårunga, Norska bro, som är en förkortning av Nårungska bron, på sin prästväg till pastoratets kyrkor. Den är byggd i en valvteknik som vi lärt via grekerna av Sumererna på Abrahams tid. Svante på Mossen i Ljur socken var på sin tid en skicklig valvbyggare, men han levde långt efter att Norevalla stad hade försvunnit.

Bron vid Häradsvad. Foto Gustaf Ewald 1924

Norevalla lär ha blivit nerbränd av danskarna vid två tillfällen. Första gången 1252 efter att de drog sig tillbaka efter slaget vid Härsvabro (Häradsvads bro) och den andra på 1500-talet. Efter den sista branden byggdes staden aldrig upp igen.

För övrigt finns det många forngamla ting runt omkring Säveån i denna bygd. Man har bland annat funnit stenåldersfynd på gården Önas ägor. Det finns flera gravfält, uppresta stenar, ättebackar och stenkummel som skapats till minne i forna tider.

På 1920-talet intervjuades en då 80-årig man som berättade att man i mitten av 1800-talet grävt på platsen för staden Norvalla, men att då man hittade aska och benrester stoppade länsman arbetena. Platsen användes senare som fotbollsplan och då grävdes all sten upp och forslades bort, så den riktigt sanna historian om Norevalla får vi nog aldrig veta.

Betygsätt sidan!

Kommentera

Berätta vad vi kunde göra bättre. Lämna gärna din email adress

HAR DU LÄST DEN HÄR?