HAR DU LÄST DEN?

MORD

ORIGINAL

SÅ VAR DET FÖRR

IGLABO

SVÄLTORNA

FRÅN SLAVAR TILL EMIGRANTER

Gården Torp i Svennevad socken omkring sekelskiftet Mannen till vänster hette ”Stall Kalle” och var en släkting till Kent Andersson. Fotots ägare Tore Eriksson

Från 1600-talets början fick torpväsendet en stor betydelse för herrgårdarna då torparna ersatte de så kallade lantbönderna som dittills varit storgodsens främsta arbetskraft. Dessa landtbönder hade förut varit rena slavar under högadeln. Förtrycket bröts först med reduktionen i slutet av 1600-talet, då dessa så kallade ofrälse åtminstone till en del erhöll mera mänskliga rättigheter.

Soldattorp utanför Borgunda Skaraborgs Garnisonsmuseum

Vid det nya indelningsverkets grundande tillkom så soldattorpen och båtsmanstorpen, samt vid ett betydligt senare tidsskede skogs- och kronotorpen. Dessa var statliga och för det mesta lokaliserade till Norrland.

Statarlänga

Under mitten av 1700-talet kom så statarna. Dessa var fast anställda lantarbetare, som inte brukade jord för egen del. Anställningen skedde i vanliga fall på årskontrakt och lönen utgjorde dels av en fast penningsumma per år och för övrigt in natura, som bland annat omfattade fri bostad, viss mängd brödsäd, och mjölk. Detta statarväsen fick under 1800-talet en mycket stor omfattning i södra och mellersta Sverige. Vid sekelskiftet beräknades statarnas antal till 100 000 och med familjer till en halv miljon människor.

Statarsystemet medförde också allvarliga sociala vådor och ledde till uppkomsten av ett stort jordproletariat. Detta försvann emellertid helt under första hälften av 1900-talet och enligt avtal mellan parterna på arbetsmarknaden år 1944 ersattes det gamla statarsystemet helt i penningar.

 

Torp under gården Melltorp Hova socken i Västergötland Torparen Carl Olson med sin hustru och barnen Hilding och Ester Foto Gustav Heurlin Nordiska Museet

Även torpväsendet försvann ungefär samtidigt med statarna. Torparna fick genom 1907–1909 års arrendelagstiftning sina villkor förbättrade i och med, att en torplägenhet med arbetsskyldighet blev likställd med ett arrende. Senare tillkom den så kallade ensittarlagen som en ytterligare förbättring, men då hade redan torpväsendet som sådant börjat gå mot sin upplösning.

Omständigheterna som beskrivs ovan gäller de torp som tillhörde herrgårdarna och storgodsen och där dagsverksskyldigheten i många fall uppgick till 4–6 dagar i veckan. Det var torpare som själva fick anställa och avlöna drängar som ständigt fick arbeta på herrgården. Det var ingen brist på arbetsfolk på den tiden.

TORPVÄSENDET SJÄLVDOG

Torpet ”Kroken” Foto Gustaf Ewald 1904

Den egentliga orsaken till att det blev svårare i fortsättningen att få folk att övertaga torp med arbetsskyldighet var den stora emigrationen till Amerika som började redan på 1850-talet och sedan fortsatte med ännu större kraft fram till 1910-talet.

Med bättre sjukvård och förbättrat jordbruk som gav mer föda blev barnkullarna på torpen större och det blev allt svårare att försörja familjerna. Ingen ville överta faderns slit med torpet och vid herrgården, och när emigrationen började uttunnas så kom de nya industrierna inom landet att överta resten av arbetskraften. Endast de äldsta torparna stannade kvar och fullgjorde sina skyldigheter så länge de orkade, men när gamlingarna dog var torparnas tid definitivt förbi.

Grundat på en skrift av av Bror Norrman

Betygsätt sidan!

Betyg 4.8 / 5. Omdömen 23

Ingen som har tyckt till än

Dela med dig till dina vänner

eller

"MÖRDARE-STAFVA"

"MÖRDARE-STAFVA" handlar om en mycket speciell kvinna som levde i västra Sverige under nästan hela 1800-talet. När hon var 18 år gammal blev hon anklagad för mord på en krämerska. Hon blev dödsdömd, friad, benådad, dömd igen i all oändlighet. Boken skildrar hennes liv från det hon föddes till hennes död.

Boken släpps den 12 december och förbeställer du nu är du garanterad att få den till jul.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Pris för medlemmar: 295 kr plus frakt 65 kr = 360 kr (rabattkod BOK100KR -giltig till 15/11 2022)

"ORIGINAL PÅ BÖGDA"

Nu kan du beställa boken "ORIGINAL PÅ BÖGDA". Boken handlar om speciella människor som levt i Svältbygderna. Där finns berättelsen om "Ljurskamjölnaren", "Ledsbackabarnen", "Anders Alf", "Petter-Smed" och många fler.

Pris: 395 kr plus frakt 65 kr = 460 kr

Du kan köpa den i butiken på hemsidan eller Swisha till 0735392030 eller så kan du maila mig.

ANVÄNDARVILLKOR FÖR APPEN

Läs dessa villkor noggrant innan du använder appen  ("tjänsten") som ägs och drivs av Rolf Lundqvis ("oss", "vi", "vår").

Användarvillkor

Vi kommer att tillhandahålla deras tjänster till dig, vilka är föremål för de villkor som anges nedan i detta dokument. Varje gång du besöker den här appen, använder dess tjänster eller gör ett köp accepterar du följande villkor. Det är därför vi uppmanar dig att läsa dem noggrant.

Integritetspolicy

Innan du fortsätter att använda vår app rekommenderar vi att du läser vår sekretesspolicy angående vår insamling av användardata. Det hjälper dig att bättre förstå våra metoder.

Upphovsrätt

Innehåll som publiceras i den här appen (digitala nedladdningar, bilder, texter, grafik, logotyper) tillhör Rolf Lundqvist och / eller dess innehållsskapare och skyddas av internationella upphovsrättslagar. Hela sammanställningen av innehållet som finns i den här appen tillhör Rolf Lundqvist, med upphovsrätt till denna sammanställning av Rolf Lundqvist.

Kommunikation

Hela kommunikationen med oss ​​är elektronisk. Varje gång du skickar ett mejl till oss eller besöker vår app kommer du att kommunicera med oss. Du godkänner härmed att ta emot meddelanden från oss. Om du prenumererar på nyheterna i vår app kommer du att få regelbundna e-postmeddelanden från oss. Vi kommer att fortsätta att kommunicera med dig genom att publicera nyheter och meddelanden i vår app och genom att skicka e-post till dig. Du samtycker också till att alla meddelanden, avslöjanden, avtal och annan kommunikation vi tillhandahåller dig elektroniskt uppfyller de juridiska kraven som sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Tillämplig lag

Genom att besöka den här appen godkänner du att lagarna i vårt land, utan hänsyn till principerna för konfliktlagar, kommer att styra dessa villkor, eller någon tvist av något slag som kan komma mellan Rolf Lundqvis och dig, eller dess affärspartners och medarbetare.

Tvister

Varje tvist som på något sätt är relaterad till ditt besök i den här appen eller till produkter du köper från oss ska skiljas av staten eller federala domstolen i vårt land och du samtycker till exklusiv behörighet och plats för sådana domstolar.

Kommentarer, recensioner och e-post

Besökare kan lägga upp innehåll så länge det inte är obscent, olagligt, ärekränkande, hotande, kränker immateriella rättigheter, invaderar integritet eller skadar på annat sätt för tredje part.

Innehållet måste vara fritt från programvaruvirus, politisk kampanj och kommersiell uppmaning.

Vi förbehåller oss alla rättigheter (men inte skyldigheten) att ta bort och / eller redigera sådant innehåll. När du lägger upp ditt innehåll ger du Rolf Lundqvis icke-exklusiv, royaltyfri och oåterkallelig rätt att använda, reproducera, publicera och modifiera sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Licens- och platsåtkomst

Vi ger dig en begränsad licens för att få tillgång till och göra personlig användning av denna app. Du får ladda ner den men inte missbruka den.

Användarkonto

Om du är ägare till ett konto i den här appen är du ensam ansvarig för att sekretessen för dina privata användaruppgifter (användarnamn och lösenord) bibehålls. Du ansvarar för alla aktiviteter som sker under ditt konto eller lösenord.

Vi förbehåller oss alla rättigheter att avsluta konton, redigera eller ta bort innehåll och avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Dessa villkor uppdaterades den 28/4 2021